Adolescents i entorn digital: com és el vincle?

10 desembre 2021

Temps de lectura 3 minuts

Com és la relació dels adolescents amb l’entorn digital i Internet? Què són les TRIC? Què es coneix com a “ús problemàtic d’Internet”? Quantes hores passen els joves amb el mòbil? Què hi consulten?

Totes aquestes preguntes troben resposta en l’informe “Impacte de la tecnologia en l’adolescència. Relacions, riscos i oportunitats“, presentat fa unes setmanes per UNICEF Espanya. Les dades recollides estan basades en enquestes realitzades a 50.000 adolescents espanyols d’entre 11 i 18 anys.

L’informe estableix el concepte TRIC (Tecnologies per a la Relació, la Informació i la Comunicació) i posa de relleu que tenir més eines digitals i major accés a xarxes socials ofereix millors oportunitats, però també cal estar alerta, ja que suposa estar més exposats a alguns riscos en línia.

El 94,8% dels adolescents disposa de telèfon mòbil amb connexió a Internet, dispositiu al qual accedeixen als 10,96 anys de mitjana. El 98,5% està registrat almenys en una xarxa social i un 83,5% en tres o més, sent les més populars Instagram i Tik Tok. Aquestes només són algunes dades que ofereixen una mica de context, a continuació en compartim d’altres igual de rellevants.

El vincle emocional amb Internet

Un 31,6% dels adolescents inverteix més de 5 hores diàries en l’ús d’Internet i les xarxes socials. Una xifra que augmenta fins al 49,6% durant el cap de setmana. Però, com els fa sentir aquesta connexió?

L’estudi constata que Internet provoca fonamentalment emocions positives en els adolescents. El 96,9% reconeix sentir alegria a la Xarxa; el 81,6%, tranquil·litat/relaxació; el 78,9%, plaer/diversió i el 71,6% suport/comprensió. I és que més de la meitat dels adolescents utilitza les XXSS per fer amics i el 44,3% per no sentir-se sol.

Pràctiques de risc i ús problemàtic d’Internet

El concepte d’ús problemàtic d’Internet, segons l’OMS, fa referència a la possible addicció a Internet i les xarxes socials. Aquest ús es caracteritza per un alt grau d‘interferència en la vida quotidiana, amb un impacte tant en l’àmbit personal, com familiar, acadèmic o laboral, podent anar acompanyat d’una simptomatologia en l’àmbit clínic. Encara que no es pugui establir una relació causa-efecte, els nivells de benestar emocional, integració social i satisfacció amb la vida són sempre inferiors entre els adolescents que presenten un ús problemàtic d’Internet. La taxa de depressió és més del triple.

Segons l’informe, 1 de cada 3 adolescents a Espanya realitza un “ús problemàtic d’Internet” i 1 de cada 5 té un cert nivell d’addicció als videojocs. Però, més enllà d’això, quins són els comportaments de més risc? Els principals i més habituals són el ciberassetjament, el contacte amb estranys, sentir-se discriminats o exclosos, el xantatge i la sextorsió, o l’accés a continguts inadequats per a la seva edat.

El sexting consisteix en l’enviament d’imatges o vídeos de contingut sexual mitjançant el telèfon mòbil. En aquest sentit, un 8% manifesta haver enviat fotos o vídeos personals de caràcter eròtic i el 26,8% reconeix haver-ne rebut. 1 de cada 10 adolescents ha rebut una proposició sexual per part d’un adult a Internet i 1 de cada 3 ha accedit a webs de contingut pornogràfic.

Per altra banda, un 57,2% ha acceptat alguna vegada un desconegut en una xarxa social i el 21,5% ha arribat a quedar en persona amb gent que coneixia tan sols d’Internet.

Un altre aspecte alarmant és el de l’assetjament escolar. El 45,8% de les víctimes també són agressores i, en el cas del ciberassetjament, aquest percentatge augmenta al 52,4%. Els principals motius d’assetjament són el físic, ser diferent, ser tímid o simplement perquè era una broma. Les taxes de victimització es dupliquen entre els que es defineixen amb una orientació sexual no heterosexual.

Totes aquestes dades contrasten amb les que fan referència al control parental. Només un 29,1% indiquen que els seus progenitors els posen normes sobre l’ús de les TRIC, el 24% que limiten les seves hores d’ús i el 13,2%, els continguts als quals accedeixen. A més, un 25% tenen discussions cada setmana a casa per l’ús del mòbil i les TRIC.

Aquest informe demostra que l’ús del mòbil i les TRIC entre els adolescents espanyols està clarament generalitzat des d’etapes molt primerenques i, en molts casos, es tracta d’un ús intensiu i sense supervisió, el que pot derivar en problemes de convivència.