Com es pot aplicar la gamificació en l’àmbit social?

10 maig 2017

Temps de lectura 3 minuts

Jugar forma part de la nostra vida des de la infància. El joc és una forma natural d’aprenentatge tant de rols com d’habilitats i conceptes. Per això, el joc s’utilitza com a eina educativa a les escoles, i utilitzant les noves tecnologies a través de la gamificació o dels anomenats “serious games”. S’ha comprovat l’eficàcia dels videojocs aplicats a altres àmbits a més del de l’entreteniment.

Què significa la gamificació?

Per l’emprenedor i un dels autors que més literatura ha publicat sobre la gamificació, Gabe Zichermann (@gzicherm) la gamificació és “un procés relacionat amb el pensament del jugador i les tècniques del joc per atraure els usuaris i resoldre problemes”. Tant Zichermann com altres experts en aquest àmbit, Christopher Cunningham o Karl Kapp (@kkapp ) defensen que qualsevol joc que inclogui l’ideal de gamificació té la finalitat en influir la conducta psicològica i social del jugador.

Com s’aconsegueix?

A través de la utilització d’elements molt presents als videojocs – com insígnies, punts, nivells, avatars, etc.- que incita als jugadors a incrementar el seu temps jugant i  també la seva predisposició psicològica a continuar-hi.

Els resultats de la gamificació són evidents en diferents àmbits com a l’educació o al món empresarial o per finalitats socials, però sempre amb el mateix objectiu: “enganxar” a l’usuari amb l’entreteniment del joc per ensenyar, motivar, donar a conèixer una marca o fidelitzar-lo per a una causa o per a un projecte social.

Pel que fa a l’àmbit social, han sorgit nombroses iniciatives per utilitzar els videojocs per aconseguir canvis socials positius.  Un exemple és l’ONG Games for Change, fundada l’any 2004,  que impulsa projectes de videojocs per sensibilitzar i tracta temes com la pobresa, l’educació, els drets humans, la igualtat de gènere o el canvi climàtic. Un altre projecte és el Serious Games Initative, impulsat pel Woodrow Wilson Internacional Center des del 2002, per crear videojocs. On l’objectiu principal és la formació per sobre de l’entreteniment.

A Barcelona, la Universitat de Barcelona imparteix un curs específic per la creació de “serious games” aplicats en el camp de la salut. Els videojocs desenvolupats tenen l’objectiu d’ ajudar a obtenir millors resultats sanitaris en els pacients, millorar la formació del personal mèdic i fomentar l’educació i els productes sanitaris. 

Passos per a dissenyar un videojoc

Per garantir que el videojoc que es desenvolupi obtingui els objectius de gamificació previstos cal desenvolupar una estratègia de gamificació per passar de la connectivitat al compromís de l’usuari per a participar de manera dinàmica i proactiva en accions que, generalment, requereixen un esforç.

A l’hora de dissenyar un videojoc utilitzant la gamificació cal tenir definir tres elements que són imprescindibles:

  • La idea del joc: L’objectiu que volem aconseguir. El jugador rebrà informació al llarg del joc i, a vegades, serà perceptible només pel seu subconscient. Amb això s’aconsegueix que l’usuari simuli certes activitats de la vida real a la virtual i pugui adquirir certes habilitats o un coneixement sobre una temàtica que abans no tenia.
  • La mecànica del joc: permet involucrar a l’usuari de forma divertida a les activitats. Està conformada per eines, tècniques i widgets que s’utilitzen com a blocs de construcció de l’app. Les més habituals són: la col·lecció de trofeus o fites si se superen determinades proves o la recol·lecció de determinats elements; la consecució de punts per fidelitzar a l’usuari en determinades accions; l’establiment d’un Rànquing, o una classificació d’usuaris; la superació de nivells del joc per visualitzar la progressió dels usuaris en el joc, la consecució del 100% d’una tasca assignada, etc.
  • La dinàmica del joc: estableix les motivacions personals de cada usuari per a participar en el joc. Aquestes motivacions es poden traduir en forma de recompensa, de competició individual, en parella o en grup, amb la consecució d’un estatus, o en forma de solidaritat, d’ajuda mútua entre usuaris d’una manera altruista, sense esperar cap recompensa a canvi.
  • Els components del joc: cal conèixer els elements que conformen el videojoc i que poden ser avatars, equips, desbloqueig de contingut, missions, béns virtuals, etc.

Pots consultar videojocs socials o “serious games” a la Gamepedia de la iniciativa Games4Sustainability que tracten temàtiques sobre el canvi climàtic, ciutats sostenibles, la diversitat cultural, sobirania alimentària, etc.