Els principals reptes tecnològics de les ONG

2 setembre 2016

Temps de lectura 2 minuts

Sabem que les organitzacions sense ànim de lucre han d’ apostar per la tecnologia, i de fet -segons un estudi de m4Social- la majoria d’aquestes vol rebre recolzament en temes de tecnologia mòbil, però… quines són les seves principals mancances?

L’ONG tecnològica TechSoup, que ajuda a d’altres organitzacions sense ànim de lucre a aplicar al tecnologia, ha publicat recentment un estudi que revela que les principals preocupacions de les entitats en relació amb la tecnologia. Els resultats els han obtingut d’una enquesta feta a més de 1.400 professionals del sector. Tot i que una de les preocupacions que ocupa les primeres places és el finançament, el repte més gran per les ONG és la formació del personal. A la tercera posició  hi trobem el manteniment de la tecnologia, seguit de la gestió de les dades i de l’adopció de la tecnologia per part dels treballadors. 

Una altra de les conclusions interessants de l’estudi és que la majoria de les ONG volen formació online, guies pas a pas i suport per accedir a ajudes relacionades amb la tecnologia.

A més a més, l’enquesta mostra que les organitzacions que més ajuda requereixen són les ONg petites, amb cap treballador (21%) o fins a 9 treballadors (43,5%), i amb un pressupost anual per sota dels 100.000 dòlars.