En marxa els reptes per la inclusió social de l’SmartCATChallenge

23 maig 2017

Temps de lectura 2 minuts

Reduir les barreres arquitectòniques i millorar el desplaçament a les ciutats de persones amb mobilitat reduïda, fomentar una gestió del consum recursos més eficient en persones en risc d’exclusió i promoure una cultura més col·laborativa entre entitats i les persones són els tres reptes d’inclusió social emmarcats a la segona edició de l’SmartCat Challenge.

Per definir-los, representants de 14 entitats de la Taula del Tercer Sector van participar en un taller per identificar les principals necessitats sobre la inclusió social d’SmartCAT Challenge que se celebrarà el pròxim 9 de juny. Aquests reptes es poden consultar a la web http://smartcatchallenge.cat/. La primera parada d’aquest “challenge” és una Ideathon d’idees a on les persones interessades poden participar i presentar les seves idees i contribuir a superar aquests reptes es poden registrar de manera gratuïta mitjançant aquest enllaç.

Hi haurà un espai de networking i al final del dia, els assistents acabaran presentant el seu projecte. Per a cada repte, s’espera que els participants presentin solucions enfocades a:

  • Barreres arquitectòniques: Com es pot millorar el desplaçament per la ciutat de les persones amb mobilitat reduïda, persones amb discapacitats sensorials i cognitives, nens i gent gran, embarassades, etc?
  • Gestió de recursos personals: Com podem ajudar a les persones a ser més eficients en els seus consums i a gestionar millor els seus recursos?
  • Cultura col·laborativa: Com podem fomentar la cultura de la col·laboració, del compartir, per ajudar a les persones i/o a les entitats del tercer sector?

La Ideathon serà l’inici d’un procés de 4 mesos durant els quals, els participants tindran accés a la plataforma d’incubació online de Smart City Hack i disposaran de mentors i recursos tecnològics que els guiaran per poder transformar les seves idees inicials en projectes reals.

El repte finalitzarà amb una competició online, on públic i jurat triaran les millors solucions que competiran a la final de l’SmartCAT Challenge que tindrà lloc a la tardor del 2017. A més, el millor projecte de cada temàtica tindrà la possibilitat de realitzar una prova pilot dins del marc del Catalonia SmartLab. El Challenge d’inclusió social està co-organtizat per la Taula del Tercer Sector en el marc del project d’m4social i la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, dotopen i I2Cat.

De manera paral·lela, l’SmartChallenge també ha llançat reptes per a la gestió de la mobilitat en tres entorns diferents: ciutats, territori i polígons industrials. En aquest cas, la Ideathon se celebrarà el 17 de juny.

La SmartCat Challenge és una iniciativa de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya per a potenciar la creació de solucions innovadores a les principals problemàtiques del territori català, connectant emprenedors, desenvolupadors, organitzacions i experts amb les necessitats que requereixen resoldre’s. En aquesta iniciativa es valora el desenvolupament de solucions tecnològiques relacionades amb tecnologies Smart com són el Mobile, BigData o Internet of Things que també comptaran amb agents clau per la seva dinamització. En la seva primera edició, la SmartCat Challenge va comptar amb més de 70 participants a la Ideathon i es van presentar 60 solucions tecnològiques per resoldre els reptes plantejats.