Enquestes mòbils per combatre la fam

30 març 2016

Temps de lectura 2 minuts

El contacte via mòbil o per SMS amb les Poblacions Vulnerables Més és clau per determinar S. Qui NECESSITA ajuda urgent Alimentària I Quan la NECESSITA.

Un dels majors Reptes de l’ajuda Humanitària DESPRÉS deun desastre natural, és la de rebre Informació immediata Què, Com i A qui li ha afectat terratrèmol de les Nacions Unides, ONU tsnuami o el Esclat de Conflicte Armat de l’ONU. Gràcies a l’auge i l’abaratiment dels Telèfons Mòbils, les enquestes telefòniques estan transformant la Manera de la Recollida de la Informació per part d’Organitzacions Com el Programa Mundial d’Aliments (PMA).

En L’any 2013, el PMA va llançar la Iniciativa Mòbil mVam amb l’objectiu m d’Recollir Informació de Seguretat Alimentària Mitjançant Trucades i Enviaments de Missatges a les Poblacions Vulnerables més Reserves. La Iniciativa ja ES Troba a 15 Països i Es Vol Expandir una ONU ajut total de 30 .: A més de la immediatesa, una altra de les Avantatges de les enquestes via mòbil És Que És Un Eina econòmica per Entendre millor Allò que NECESSITA la Gent Afectada per any tipus de desastre o Conflicte. : A més Facilita La presa de decisions i La Localització dels Recursos. EXEMPLE Per, a la República Democràtica del Congo, la Recollida de Dades Mitjançant el Telèfon Costa La Meitat Que Realitzar una Enquesta Cara a Cara. A Malawi, Enquesta de l’ONU MÒBIL un nivell nacional Es Pot Realitzar en Menys de 24 hores, MENTRE Que es trigarien Setmanes Si Es realitzarà Porta a Porta.

Les Enquestes Telefòniques O Mitjançant Una Aplicació Mòbil fill la punta de l’iceberg, de Com Els Dispositius Mòbils poden contribuir a la millora de les Accions Humanitàries del futur.

Els Reptes del contacte via mòbil

A Pesar de les Avantatges, HA ALGUNS inconvenients paràgraf Poder contactar estafadors les Poblacions afectades Per Un Conflicte o Un desastre natural. Les Persones amb Menys Recursos Tenen Més Limitat a l’Accés a l’ONU telèfon i EN REGIONS Com el Mig Orient La Participació de les Dones és, un el sovint, restringida. En Zones de Conflicte Les operadores poden vers obligades 1 Tallar les cobertures. Un altre aspecte m Que es debat amb Freqüència és about de la privacitat i la protecció de les dades dels enquestats Així Com l’Eliminació de Els Que puguin servir v per identificar el Individu.