Integrad@s, millorant la comunicació a l’aula

4 abril 2016

Temps de lectura 2 minuts

Mariano García, Carlota Estefanía Martín i María Martín, estudiants de la Universidad Pontifícia de Salamanca (UPSA), han desenvolupat una aplicació per a dispositius mòbils, Integrad@s, amb la intenció d’ajudar a alumnes amb problemes auditius.

José Antonio de la Varga, professor i investigador de la Universitat, va ser qui va ajudar en el disseny perquè permetés interactuar per Bluetooth.

La hipoacúsia és una pèrdua auditiva entre lleu i moderada que afecta molts alumnes a les aules. Aquests alumnes han de fer un gran esforç per intentar comprendre tot el que diu el professor, i és fàcil que es cansin i deixin de parar atenció, el què es coneix com a fatiga atencional. Aquest problema d’atenció pot ser reduït gràcies a Integrad@s, una aplicació destinada a l’adaptació de l’entorn educatiu que suposa un important reforç pels alumnes que ho necessitin, tant aquells que tenen problemes auditius com els que pateixen el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH).

La comunicació entre professor i alumne es veu millorada gràcies a aquesta tecnologia, ja que a l’hora de donar classe el professor fa servir un micròfon que transmet les paraules a l’app i aquesta les transcriu automàticament a temps real, de manera que el nen o nena pot observar des del seu dispositiu de forma escrita l’expressió oral del professor.

D’aquesta manera, l’alumne és capaç d’associar els sons que capta a la representació escrita, i això és especialment útil per les matèries amb un alt contingut de llenguatge oral i escrit. Aquest procés facilita el seguiment de les explicacions per part dels estudiants, i alhora intenta fer encara menys comú el dèficit de la comprensió lectora.

El projecte es va desenvolupar per primer cop al col·legi San Gabriel, a Puerto Rico, un centre específic per a persones amb discapacitat auditiva. Actualment, un grup de professors avalua la seva funcionalitat a un centre de Salamanca amb alumnes d’entre 10 i 18 anys. L’objectiu principal és veure si els alumnes del centre adquireixen de manera més completa les explicacions que dóna el professor a l’aula. S’espera que els resultats siguin positius i, en tal cas, l’aplicació podria ser introduïda en altres contextos amb l’objectiu d’afavorir la inclusió social d’altres col·lectius.

Accés directe al document original