La digitalització de la societat catalana, encara una assignatura pendent

19 juliol 2016

Temps de lectura 2 minuts

Una de les oportunitats del sector tecnològic català és la digitalització de la societat i la transversalitat de la demanda a tots els sectors. Aquesta és una de les principals conclusions que s’extreuen del Baròmetre del sector tecnològic de Catalunya 2016, presentat la darrera setmana per la fundació CTecno (Cercle Tecnològic de Catalunya). Segons l’estudi, “la tecnologia està prenent cada vegada un paper més capital en la vida diària de les persones” i “aquest fet comporta que les persones estiguin acostumades a la tecnologia i la demandin també en el seu lloc de treball”. El baròmetre parla d’una demanda potencial que creix constantment però poc innovadora, és a dir, que prioritza preu i solucions madures per davant de solucions emprenedores.

La demanda encara considera la Transformació Digital com un desafiament tecnològic enlloc d’un canvi en la manera de treballar. La diferent percepció entre oferta i demanda mostra dificultats de comunicació entre ambdós. Aquesta visió es trasllada a l’hora de confeccionar l’oferta de productes/serveis, ja que la cobertura que s’ofereix s’adapta a la visió que els agents tecnològics tenen de la demanda i no tant a la seva situació real dels clients potencials.

No obstant això, les empreses demandants de tecnologia estan realitzant accions per transformar-se digitalment, tot i que no sempre aquestes passes s’entenguin dins de la l’organització. Com a detall, cal remarcar que les empreses es consideren més digitals (afirmant tenir els seus processos i les relacions internes i externes basats en tecnologies digitals) del què els seus clients perceben. 

Tot i que no és el mateix invertir en tecnologia que transformar-se digitalment, de les enquestes del baròmetre sí se’n deriva que la preparació per a la transformació digital passa per tenir plans estratègics de creixement amb participació de la tecnologia, i per tant podem dir que una majoria de les empreses catalanes estan predisposades a enfrontar aquest repte.

Comparat amb el baròmetre de 2015, el nombre d’empreses que afirmen tenir un pla estratègic de creixement ha augmentat, passant d’un 77% dels enquestats a un 84% enguany, tanmateix el pes de la tecnologia dins d’aquests plans ha disminuït.

Algunes de les conclusions positives que s’extreuen de l’estudi són que Catalunya té un caràcter emprenedor i innovador. Com a aspectes negatius del sector, se’n destaca -entre d’altres- la poca cultura de col·laboració, la manca de professionals (especialment de dones) i una deficient connexió entre formació i món laboral.