Metavers, el món virtual que ha de venir

27 gener 2022

Temps de lectura 2 minuts

Tanca els ulls. Imagina un espai virtual idèntic a la realitat. Carrers, oficines, botigues, centres comercials, fàbriques, espectacles culturals… i visualitza una representació física de la teva persona i dels qui t’envolten també dins d’aquest context.

Això és el metavers, un concepte que des dels darrers mesos està agafant protagonisme en el món digital i tecnològic, i del qual ja haviem parlat en els últims articles.

Aquest nou concepte és una rèplica del món real en el qual podrem interactuar i viure experiències juntament amb altres persones en un mateix espai 100% virtual. Es tracta d’un espai paral·lel on poder accedir-hi mitjançant dispositius de realitat virtual i realitat augmentada, que reprodueixi el món on vivim i on hi puguem desenvolupar les nostres activitats quotidianes: reunions de feina, trobades amb amics, acudir a esdeveniments, accedir a botigues… És a dir, fer les mateixes coses que fem avui dia fora de casa però sense moure’ns de l’habitació.

L’objectiu és poder crear un espai virtual immersiu que no tingui inici ni final, és a dir, que sigui fluid, permanent i persistent i que sempre estigui disponible en qualsevol moment per accedir-hi.

 

Metavers i aplicació social

Quin impacte a nivell social pot tenir el metavers? Un article publicat per la Universitat de Hong Kong i l’Institut d’Intel·ligència Artificial i Robòtica per a la Societat de Shenzhen, n’explora quatre aspectes:

  • Accessibilitat: la comunicació global i la cooperació entre països és cada cop més freqüent amb l’auge de la globalització, però la distància geogràfica és un obstacle que augmenta els costos i les dificultats. En aquest sentit, el metavers podria proporcionar una gran accessibilitat per satisfer diferents requisits socials.
  • Diversitat: restringit a limitacions físiques (com ara la geografia, l’idioma, etc.), el món real no pot integrar diversos elements en un sol lloc per satisfer els requisits de diferents persones. En aquest sentit, el metavers té un espai d’extensió il·limitat i una capacitat de transformació d’escenaris que podria propiciar una major diversitat.
  • Igualtat: són molts els factors que influeixen en la igualtat, com ara l’origen, el gènere, les habilitats de cadascú, el nivell econòmic, etc. Al metavers, tothom pot controlar avatars personalitzats i exercir el seu poder per construir una societat justa i sostenible. Ara bé, la gran pregunta és, tothom podrà accedir al metavers per igual i en les mateixes condicions?
  • Humanitat: en la societat en la qual vivim, les persones aprecien diversos fenòmens i elements espirituals i culturals que hem heretat de generacions anteriors com a llegat per a la humanitat. El metavers podria ser un bon espai per a la comunicació i la protecció cultural d’aquest llegat i per reconstruir digital i virtualment relíquies culturals que hagin patit desastres naturals o destruccions de la mà de l’home.

El metavers és un concepte molt nou que sovint costa d’imaginar i que, més enllà de projectar un món virtual paral·lel, també planteja molts dubtes. Qüestions sobretot lligades, un cop més, a la igualtat d’accés a aquest espai: qui podrà accedir-hi? Quan? Tots al mateix temps des del primer moment? Quins requisits faran falta? Hi haurà privilegis? Serà una font de desigualtats? Quin paper hi jugarà la bretxa digital? Qui quedarà enrere? Com es regularà la protecció de dades? I tantes preguntes més sense sense respostes clares però que, tenint en compte com funciona el món en el qual vivim, no són difícils d’imaginar.