Neix una eina de suport al tractament de la dislèxia: DyectiveU

26 abril 2017

Temps de lectura 2 minuts

Entre un 10% i un 15% de la població té dislèxia i aproximadament 600.000 nens en edat escolar la pateixen a Espanya. Només un terç sap que té dislèxia i rep suport. Es tracta d’un trastorn que afecta la lectura i l’escriptura, però no a la intel·ligència general. Per això, la no detecció de la dislèxia genera taxes elevades d’abandonament escolar.

DytectiveU neix per trencar amb les tres barreres principals que envolten a la dislèxia: el desconeixement, la superació de les dificultats de lectura i de l’escriptura i les barreres socioeconòmiques. Es tracta d’un joc que dóna suport en la superació de la dislèxia. Algunes d’aquestes barreres les ha viscut en primera persona la seva creadora, Luz Rello, que explicava a una entrevista a m4development,: “Jo tenia dislèxia, però no ho sabia, només pensava que era més tonta que la resta, llavors intentava buscar totes les solucions possibles per estar a l’altura de la resta de la classe”.

Luz Rello és llicenciada en Lingüística i és doctora en Enginyeria Informàtica. L’any passat va rebre el premi de la Fundació Princesa de Girona 2016 pel desenvolupament d’eines digitals que detecten i prevenen la dislèxia.

La iniciativa estarà disponible a partir del 28 d’abril tant en format web com en aplicació mòbil  i constituïda amb dos mòduls diferenciats. D’una banda, els nens i nenes accedeixen a l’aplicació i accedeixen al joc DytectiveU. Juguen a superar diferents proves lingüístiques i van avançant en el joc fins a atrapar  al “dolent” Doctor Green. En total hi ha 35.000 exercicis amb una dificultat que s’adapta a les necessitats detectades mentre els infants juguen a “ser detectius” i superar els reptes lingüístics que l’aplicació els hi va proposant. Aquesta personificació del joc es defineix a partir de 24 indicadors que mesuren les competències lingüístiques, la memòria de treball o funcions executives com l’atenció selectiva, o l’atenció dividida, entre d’altres. El segon mòdul, mostra un entorn destinat als familiars o als professionals per poder observar a través de diferents mètriques i gràfiques l’evolució del nen a través del joc, gràcies a l’evolució diària dels indicadors relacionats amb la lecto-escriptura.

Després d’una campanya de crowdfunding, de l’exploració d’altres vies de finançament i després de sis anys de feina, DytectiveU veu la llum de la mà de Change Dyslexia, l’empresa social creada per Rello amb l’objectiu de canviar el statu quo de la dislèxia. Change Dyslexia va ser seleccionada pel V Programa d’Emprenedoria Social 2015 de l’Obra Social La Caixa per a contribuir en el seu desenvolupament.

Segons el director del programa d’Emprenedoria Social de l’Obra Social la Caixa”, Francesc Ventura DytectiveU “és una eina que contribueix en la detecció precoç de la dislèxia, però no és un diagnòstic”.

La solució té un preu de 19€ mensuals. Els ingressos que generi DyrectiveU estan destinats als objectius socials de Change Dyslexia. Mantenir la gratuïtat del test de dislèxia, crear beques per poder tractar a nens afectats de dislèxia amb pocs recursos i obrir noves vies d’investigació científica sobre la dislèxia.