Baròmetre del Tercer Sector Social

Temps de lectura 2 minuts

El Baròmetre és un esforç col·lectiu de les 3.000 entitats socials catalanes que pertanyem a les federacions membres de la Taula del Tercer Sector. Perquè volem conèixer millor quina és la nostra aportació a la societat, el seu abast, i quines són les dificultats i els mitjans que tenim avui per fer-ho.

A l’última edició del Baròmetre de la Taula d’Entitats s’han incorporat dues preguntes específiques en matèria d’innovació tecnològica per avançar en futures línies d’actuació:

Ús de les eines informàtiques a les entitats socials

Una gran majoria de les entitats del Tercer Sector Social fa ús d’eines informàtiques per a les tasques tant de comunicació (99%) com de gestió documental i col·laborativa (73%). Altres programaris més específics com els enfocats a la gestió de contactes tenen una presència inferior, entorn al 40%. L’ús d’eines més complexes i que requereixen formació específica, com aquelles per la gestió de projectes o per la captació de recursos és molt més residual, amb un 7% i un 14% respectivament.

Situació de les entitats respecte de la innovació i les TIC

Tot i la presència en més del 60% d’entitats del Tercer Sector Social de persones dedicades a l’àmbit TIC, són molt poques les que disposen de personal responsable d’innovació (8%). La meitat de les entitats opta pel programari lliure (gratuïts i al núvol) per a desenvolupar o implementar les solucions que requereixen.

Llegeix l’informe complet →