Curs DPO

Temps de lectura < 1 minut

En vers de la necessitat de les entitats del Tercer Sector de complir amb la legislació vigent en relació a la gestió de dades i la falta de perfils en les entitats d’aquest perfil professional, en col·laboració amb Barcelona Activa, des de m4Social i la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, vam realitzar una formació orientada a satisfer les necessitats de les entitats en aquest àmbit.

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

Aconseguir un profund coneixement de la regulació europea en matèria de tractament de dades personals (GDPR) per realitzar les funcions de Data Protection Officer (DPO) i/o gestionar les mateixes dintre d’una entitat del Tercer Sector.

Diverses entitats que formen part de la Taula del Tercer Sector van poder realitzar aquesta formació intensiva de més de 100 hores.

ELS OBJECTIUS DEL CURS VAN SER CONÈIXER:

Què és el DPO?
El DPO (Data Protection Officer) o delegat de Protecció de Dades (DPD) és el nou perfil que presenta la GDPR. Una figura les principals funcions són la de supervisar, controlar i coordinar el compliment de la GDPR (General Data Protection).

Qui pot ser DPO?
Aquest nou perfil de lloc ha de gaudir d’independència absoluta a l’hora de realitzar les seves funcions. Pot ocupar aquest lloc qualsevol treballador de la plantilla o bé es pot contractar aquest servei a una empresa externa.

Quines són les funcions del DPO?
El Delegat de Protecció de Dades o DPO té la funció principal de gestionar i supervisar el correcte compliment de la GDPR per part de l’empresa. En base a aquesta funció ha de desenvolupar les següents activitats: