Internet Dret Fonamental

Temps de lectura 2 minuts

L‘informe d’m4Social ‘Internet, dret fonamental: propostes per a reduir la bretxa digital i social, permet identificar si a partir de les recomanacions (internacionals i estatals) i el marc normatiu vigent hi ha espai per una reclamació amb base legal d’Internet com a Dret Fonamental. Al seu torn l’estudi permet identificar iniciatives internacionals i casos alineats amb la reclamació d’Internet com a Dret Fonamental.

L’estudi de m4Social, elaborat per femProcomuns i Observatori DESC, exposa la situació i posa deures a la Taula, a les entitats i a les administracions en relació al desenvolupament legal de normativa i a la incidència política.

Al llarg d’aquest estudi analitzem, en un primer capítol, quin és l’encaix jurídic del dret a Internet a escala internacional (a), europeu (b), estatal (c) i català (d). Desgranem les diferents propostes fetes fins al moment, les quals aborden el dret a Internet des d’angles molt diversos. Així mateix, aquesta primera part de l’estudi inclou diferents aproximacions al dret a Internet en el Dret Internacional dels Drets Humans, apunts jurisprudencials i també iniciatives de soft law. Pel que fa a l’esfera internacional i regional, repassa l’àmbit de Nacions Unides, de la Unió Europea i el Consell d’Europa. Aquest apartat incorpora a més alguns exemples internacionals de reconeixement del dret a Internet que poden ser útils a casa nostra, i en concret s’esmenten els casos d’Estònia, França, Finlàndia, Itàlia, Xile, Índia i Brasil. L’objectiu d’aquesta primera part és, doncs, exposar l’estat de la qüestió respecte del reconeixement del dret a Internet, d’una banda, i d’altra banda trobar elements inspiradors per a posteriorment elaborar una estratègia d’incidència.

En el segon capítol de l’estudi es reflexiona sobre el contingut del dret a Internet. Per tal de poder reconèixer el dret a Internet com a dret fonamental necessitem identificar els principals aspectes que volem protegir. El punt de partida és que un dret humà a Internet ha d’anar molt més enllà de la connexió, això és, de l’accés stricto sensu. Mitjançant discussions grupals i entrevistes amb experts, entitats socials i juristes especialitzats en la temàtica, hem pogut extreure diverses conclusions i aproximacions diferents sobre què hauria d’incloure el dret humà a Internet. Per aquest motiu, aquest segona part de l’estudi exposa les diferents esferes del dret, i planteja tres possibilitats en relació amb el seu reconeixement.

>> Llegeix l’estudi