La Bretxa Digital en les persones ateses per entitats socials

Temps de lectura < 1 minut

Les TIC ofereixen oportunitats per a la millora de les oportunitats de vida de les persones, però no constitueixen per si soles la solució a les grans desigualtats socials, sinó que com qualsevol avenç que resulta revolucionari, presenta profundes desigualtats.

Aquestes estan provocant que una part de la societat estigui quedant exclosa d’aquest nou paradigma social, el que es coneix com la Bretxa digital.

Presentem l’estudi l’Impacte de la bretxa digital en les persones ateses per entitats socials” realitzat l’objectiu d’analitzar aquest fenomen entre les persones que són usuàries de les entitats socials de Catalunya, des de l’òptica de l’accés, de l’ús i de la qualitat d’ús.

Es tracta d’un anàlisi qualitatiu i quantitatiu per obtenir una visió de la realitat de la bretxa digital des de l’òptica de les entitats socials, analitzant els impactes que aquesta té en les persones usuàries i les tasques es desenvolupen a les entitats i sobre les pròpies entitats. Un estudi en profunditat sobre l’accés, l’autonomia, l’accessibilitat, la usabilitat, la intensitat d’ús, la diversitat d’ús, la capacitació digital, les competències i habilitats així com també de l’aprofitament laboral, econòmic, relacional, social, institucional, de benestar i educatiu.