La digitalització i la simplificació dels processos administratius de finançament públic

Temps de lectura < 1 minut

L’informeLa digitalització i la simplificació dels processos administratius de finançament públic’ impulsat per la Taula d’entitats del Tercer Sector de Catalunya, a través de m4Social, fa una radiografia dels reptes tècnics amb què es troben les entitats del tercer sector en el procés de presentació de projectes i justificacions de subvencions a les administracions públiques catalanes i presenta una llista de propostes per avançar cap a un marc comú que garanteixi processos més àgils, senzills i adaptats per a les entitats socials i per a les persones a les quals ofereixen serveis i suports. Tot plegat, després d’un procés de revisió i anàlisi dels formularis de tramitació en línia i d’entrevistes amb representants d’entitats del tercer sector social, persones expertes i responsables de l’administració, amb qui ara ens agradaria compartir aquestes propostes per corregir conjuntament les disfuncions i traves que dificulten la nostra feina.