Plans de Transformació Digital

Temps de lectura 2 minuts

El projecte, que és una iniciativa de m4Social en col·laboració amb Enginyers Voluntaris i Fundació migranodearena, vol connectar professionals TIC amb entitats del tercer sector per promoure la innovació i la transformació digital de les organitzacions socials. Equips de professionals TIC desenvoluparan una consultoria pro-bono per a organitzacions sense ànim de lucre per ajudar-les a avançar i adoptar la innovació tecnològica des d’un punt de vista estratègic.
L’objectiu és canviar la cultura de les organitzacions, la manera com connecten persones, processos i tecnologia per augmentar l’eficiència, innovar per millorar els serveis i assolir un alt nivell de confiança, transparència i impacte social. 

L’assessorament té una durada de 6 mesos des de la primera reunió inicial i comença amb un diagnòstic inicial per mitjà d’una anàlisi interna, seguit d’un mapa de processos, una estimació de pressupost i l’elaboració d’un quadre de comandament amb les accions previstes i planificades.  L’objectiu principal no és la visió tecnològica, sinó el canvi cultural i organitzatiu que pot representar la digitalització i la revisió dels processos d’una entitat per ser més eficients i millorar la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat

Plans de Transformació Digital engega la seva tercera edició després de dues experiències anteriors en què s’han acompanyat 13 entitats socials, amb 200 hores d’assessorament per part dels consultors TIC i amb una valoració molt positiva per part de les organitzacions i les persones voluntàries que han participat en la iniciativa. A més, el projecte està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible perquè vol fomentar la innovació compartint coneixe ments, experiència, tecnologia i recursos i buscant sinergies entre organitzacions del territori.

 

 

13 Projectes acompanyats
+ de 200 hores d'assessorament
+ de 15 persones voluntàries