Plans de Transformació Digital

Temps de lectura 2 minuts

El programa “Plans de Transformació Digital” és una iniciativa de m4Social, en col·laboració amb Enginyers Voluntaris i Fundació migranodearena, i connecta especialistes en estratègia digital i d’organització amb entitats del tercer sector per promoure la transformació digital de les organitzacions socials. 

Persones voluntàries, qualificades i en actiu, ofereixen un acompanyament professional a l’equip directiu de l’entitat per ajudar-lo a elaborar una estratègia de transformació digital per a l’organització i adoptar la innovació i la tecnologia en la seva gestió, des d’un punt de vista estratègic.

L’objectiu del programa és promoure un canvi operatiu, organitzatiu i cultural en l’entitat, adaptant-la a les noves demandes de la societat digital. Com? A través de la millora del seu model operatiu, és a dir, de la forma com es relacionen les persones, els processos i la tecnologia dins de l’organització, per augmentar la seva eficiència i efectivitat, millorar els seus serveis i assolir un major nivell de confiança, transparència i impacte social. 

L’acompanyament té una durada mitjana de 6 mesos, des de la primera reunió inicial. Primer es fa un diagnòstic inicial a través d’una anàlisi interna i externa i de l’elaboració d’un mapa de processos que reprodueix de forma gràfica els fluxos de treball i les passes i persones que hi intervenen. A continuació, tenint en compte la situació actual i a on es vol arribar, s’identifiquen les accions a dur a terme en els pròxims mesos; s’elabora un quadre de comandament amb les actuacions previstes i planificades – segons criteris estratègics de l’entitat-, i es fa una estimació de pressupost.  En tot aquest procés, la implicació de l’equip de direcció de l’entitat social és clau per a l’èxit de la seva transformació digital i per assolir el canvi operatiu, organitzatiu i cultural que pot representar la participació en el programa.

Aquest 2024, Plans de Transformació Digital engega la seva quarta edició, després de tres experiències anteriors en què han participat en el programa prop de 20 entitats socials, amb més de 200 hores d’acompanyament per part de professionals amb experiència en estratègia i transformació digital, amb una valoració molt positiva per part de les organitzacions i les persones voluntàries que han participat en la iniciativa. 

El programa està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, perquè vol fomentar la innovació compartint coneixements, experiència, tecnologia i recursos, i buscant sinergies entre organitzacions del territori.

Si tens dubtes o vols conèixer més detalls sobre el funcionament del programa, en aquest enllaç pots recuperar la gravació de la sessió informativa que vam realitzar sobre ‘Plans de Transformació Digital’ i consultar aquí la presentació sobre el projecte en format PowerPoint.

 

20 projectes acompanyats
+ de 200 hores d'assessorament
20 persones voluntàries