Tech4Social – Ship2B

Temps de lectura < 1 minut

La iniciativa Tech4Social sorgeix de la mà de la Fundació Ship2B, entitat que accelera start-ups d’alt impacte social, i compta amb la participació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector, i la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, el Banc Sabadell, AMPANSSuaraIntress i el Grup Sifu amb l’objectiu de donar suport a aquelles start-ups que desenvolupin iniciatives en els àmbits del Big Data, Intel·ligència artificial, machine learning i qualsevol altre tecnologia per solucionar reptes socials.

Des de m4Social, dins de la línia de m4social factory, entrem al Comitè Executiu per tal d’impulsar la divulgació de solucions tecnològiques socials amb la idea que s’aconsegueixi arribar a més col·lectius i àmbits socials. També per desenvolupar un projecte de futur, que s’implementarà durant el 2018, basat en el pilotatge d’aquestes solucions per part d’entitats del Tercer Sector.

Com a membre del Comitè Executiu de Tech4Social Lab, m4Social va participar en la valoració i validació de les propostes que la Fundació Ship2B va seleccionar per entrar al programa. A més, vam participar com a mentors dels projectes seleccionats per facilitar que aquests projectes poguessin aterrar i implementar-se a les entitats de l’àmbit d’impacte social.

Durant el 2017 es van realitzar 3 rondes d’entrada de start-ups que han permès l’acceleració de 8 projectes que han aconseguit un finançament de 2,7M d’euros entre totes.

Més informació →