Presentació de l’Estudi sobre l’estat de la Digitalització al Tercer Sector

Document utilitzat el 3 de febrer de 2022 per presentar les principals conclusions de l’Estudi sobre l’estat de la digitalització al Tercer Sector, elaborat per m4Social, el projecte d’innovació digital en l’àmbit social de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.