Radar d’algoritmes d’IA i processos de decisió automatitzada per a l’accés als drets socials a Catalunya

m4Social ha impulsat l’estudi ‘Radar d’algoritmes i processos de decisió automatitzada per a l’accés als drets socials de la ciutadania a Catalunya‘, elaborat conjuntament amb KSNET.

L’estudi analitza els beneficis i riscos de l’aplicació de la IA per part dels ens públics, recull experiències internacionals i identifica els 12 sistemes d’IA, actualment implementats o en procés de desenvolupament, que estan sent utilitzats per les Administracions Públiques catalanes. En el cas de Catalunya, el radar identifica dotze sistemes en quatre administracions diferents, set ja estan implementats i la resta, en fase pilot. La major part d’aquests estan dirigits a ajudar el personal tècnic de l’Administració a través de l’automatització de tasques i l’estudi apunta que promouen un estalvi de temps i recursos, un augment de la qualitat dels processos i de la capacitat de resposta de l’administració.

En un context en què la IA és a tot arreu i cada vegada està més integrada en la vida quotidiana les persones, l’informe pretén dotar el tercer sector social de més coneixement i eines d’incidència, així com obrir un debat necessari i urgent, dins i fora del sector, sobre els riscos i oportunitats d’utilitzar la intel·ligència artificial en l’àmbit social.