Triapp

Presentació de l’Adrià Quesada d’ABD, en el context del Mobile World Congress 2021. 

L’objectiu és presentar una app que vol reduir riscos en el consum de substàncies psicoatives.