Saps quin és l’estat de la innovació tecnològica al tercer sector català?

25 febrer 2018

Temps de lectura 4 minuts

El Tercer Sector cada cop és més conscient de la necessitat que té de desenvolupar la seva capacitat d’innovació, per així poder incrementar el seu impacte social en un moment de canvis accelerats i molts reptes socials. En aquest sentit la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, té la voluntat d’impulsar un canvi i per això, durant el darrer any ha volgut avaluar de primera mà l’estat de la innovació tecnològica del tercer sector a Catalunya. En aquest article recollim els resultats d’un parell d’estudis que ha realitzat durant el 2017.

Les necessitats en tecnologia mòbil, digitalització i TIC

Fa uns anys, al 2011, la organització especialitzada en recerca social DEP Institut, va dur a terme un estudi sobre les necessitats i competències tecnològiques dels serveis socials a Catalunya. Per tal d’actualitzar les dades i valorar la situació respecte els punts que s’havien destacat a l’informe anterior, al 2017 la Taula d’Entitats del Tercer Sector va dur a terme un nou estudi sobre el sector social català en l’àmbit de les TIC, l’objectiu del qual va ser analitzar quines de les necessitats d’innovació tecnològica del tercer sector seguien vigents, quines s’havien pogut cobrir i quines noves havien emergit.

Els resultats, publicats al mes de març i presentats a l’estand de la Fundació Mobile World Capital 2017, van mostrar que les necessitats a les quals s’havia dedicat més esforços en els últims anys eren aquelles relacionades amb la comunicació i la formació. Per exemple, en l’ús d’aplicacions i eines per a gestionar les entitats (ERP, CRM, gestió de RH i voluntaris, etc.) i en aprofitar habilitats i competències tecnològiques ja existents en els professionals del sector. En canvi, no s’havia avançat de forma significativa en la capacitat de recollir dades que qualifiquin i quantifiquin la dimensió i característiques del mercat actual i potencial de la tecnologia al tercer sector. Una altra necessitat que l’estudi va mostrar seguir vigent va ser la falta de recursos econòmics destinats a implantar noves tecnologies.

D’altra banda, a l’apartat d’objectius de millora tecnològica l’informe revelava que els objectius tecnològics en els quals s’havia treballat més eren els de situar les persones al centre dels serveis i la formació en competències, però malgrat això, encara estaven lluny de considerar-se acomplerts. Els objectius amb un grau d’assoliment més baix van resultar la cooperació al sector (la unió d’esforços entre el tercer sector, les administracions i la indústria per al desenvolupament i la implantació de la tecnologia) i l’ús de la tecnologia com a element d’estalvi.

L’informe destacava que «la introducció de la tecnologia a les entitats del tercer sector encara no és vista com un element d’estalvi, sinó com una despesa que moltes vegades no es pot assumir.» No obstant, la tecnologia es percep de forma unànime com una oportunitat de millora pel sector. L’informe, que podeu llegir aquí, també recull les oportunitats detectades al sector i les prioritats tecnològiques de les entitats socials, entre les quals destaquem els següents quatre que, precisament són els camps en els quals m4Social està treballant activament:

  1. Un canvi cultural i de paradigma
  2. Formar als professionals de les entitats del tercer sector social
  3. Garantir l’accessibilitat a les eines tecnològiques
  4. Apropar les entitats i el sector TIC per adreçar necessitats específiques del tercer sector

 

El Baròmetre 2017

Des del 2015, la Taula del Tercer Sector avalua l’impacte social, organitzatiu i pressupostari del tercer sector a través del seu Baròmetre. Cada any crida a participar les 3.000 entitats que integra amb l’objectiu de recollir dades recents i objectives, posar-les en comú i actualitzar-les per tal de «ser conscients d’on es situa i quins punts forts i punts febles té», proporcionar credibilitat i demostrar l’eficiència de les entitats públiques davant l’opinió pública. Els resultats de l’edició 2017 del Baròmetre, publicats el passat mes de novembre, es van recollir entre els mesos d’abril i juny de 2017.

El Baròmetre consta de 30 preguntes que fan referència a una gran diversitat d’àmbits: persones ateses per les entitats (un total d’1.584.000 el 2016, un 2,2% més que l’any anterior), el col·lectiu al qual pertanyen, els pressupostos de cada entitat per necessitats, edats i àmbits d’intervenció, i la ràtio de treballadors i voluntaris de cada entitat. I així mateix, el Baròmetre analitza la innovació tecnològica a les entitats a través de dues preguntes:

  • Ús de les eines informàtiques a les entitats socials: En aquest cas, quasi un 99% de les entitats socials deia utilitzar les TIC per a tasques de comunicació, i un 90% utilitza programari d’ofimàtica. L’emmagatzematge al núvol i l’ús d’eines de gestió col·laborativa van resultar estar presents en un 73,5% d’entitats. Altres programaris més específics, com els sistemes de gestió interna ERP (planificació de recursos empresarials) i la gestió de contactes a través de CRM, es van quantificar només al voltant del 40% d’entitats.

  • La situació de les entitats respecte a la innovació de les TIC: És interessant veure com tot i que el 61,8% de les entitats compta amb un departament o persona responsable de les TIC, només un 8% disposa de personal responsable d’innovació. La meitat de les entitats socials utilitza programari de codi obert o llicència gratuïta i fins a un 13,8% utilitza programari desenvolupat internament.

Els resultats d’aquests dos estudis mostren que, tot i que la tendència és positiva, al tercer sector català li queda molt camí per recórrer. El Tercer Sector percep el potencial de la tecnologia, però per aprofitar tots els avantatges que aquesta pot aportar, caldrà que s’immersi en un procés de transformació digital, incorporant la innovació tecnològica  en la seva visió estratègica a curt i llarg termini.


Fonts:

http://www.tercersector.cat/noticies/neix-el-barometre-del-tercer-sector-social

http://www.tercersector.cat/noticies/sense-dades-no-som-ningu

http://www.tercersector.cat/documents/barometre-del-tercer-sector-social-2017

http://www.tercersector.cat/sites/www.tercersector.cat/files/informe_final_necessitats_tic.pdf