Les TIC i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (II)

25 setembre 2018

Temps de lectura 4 minuts

A la primera part d’aquest article, vam parlar de com Nacions Unides va presentar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, formada per 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per la construcció d’un món millor. També vam parlar de la importància de la innovació tecnològica en l’assoliment d’aquests objectius i des de la International Telecommunication Union (ITU), es va llançar la campanya #ICT4SDG (de l’anglès Information and Communication Technology for Sustanaible Developmental Goals), convidant a tothom a unir-s’hi. Avui aprofundirem en els ODS 10-17.

 

Les TIC i els ODS 10-17

  • ODS 10: Reduir la desigualtat en i entre els països

Les TIC tenen el potencial per ajudar a reduir la desigualtat tant dins com entre països, ja que permeten que els segments de la societat més vulnerables, inclosos els que viuen amb discapacitat, puguin accedir a la informació i el coneixement. No obstant això, a finals de 2016, més de la meitat de la població mundial (3.9 mil milions de persones) encara no utilitzava Internet i l’accés era desigual, geogràficament i entre sexes. La reducció de les desigualtats no es pot aconseguir sense abordar aquests problemes subjacents.

Més informació i exemples

  • ODS 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, assegurances, resilients i sostenibles

Amb més de la meitat de la població mundial vivint a entorns urbans, les TIC seran essencials a l’hora d’oferir enfocaments innovadors per gestionar les ciutats amb més eficàcia, a través d’edificis intel·ligents, una gestió intel·ligent de l’aigua, sistemes de transport intel·ligent i noves maneres de gestionar el consum energètic i els residus.

L’ús de les TIC per fer que les ciutats siguin més ecològiques i sostenibles és vital, no només pel benestar dels seus habitants, sinó també per la sostenibilitat del planeta.

Més informació i exemples

  • ODS 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

Les TIC i el consum i producció responsables estan vinculades de dues maneres: augmentar la des-materialització i la virtualització, i crear solucions que permetin una producció i consum sostenibles. La computació en núvol, les xarxes intel·ligents, els comptadors intel·ligents i el consum reduït d’energia de les TIC tenen un impacte positiu en reduir el nostre consum. No obstant això, les TIC mateixes consumeixen energia. Per tant, es calen polítiques eficaces per garantir que l’impacte negatiu de les TIC, com ara els residus electrònics, es minimitzin.

Més informació i exemples

  • ODS 13: Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes

Les TIC, inclosa la vigilància per satèl·lit, tenen un paper fonamental en el seguiment de la terra, aportant informació climàtica i meteorològica, previsió i sistemes d’alerta primerenca. Les TIC permeten, per tant, tant el control global del canvi climàtic com l’enfortiment de la capacitat de recuperació, ajudant a mitigar els efectes del canvi climàtic mitjançant sistemes de predicció i alerta ràpida.

Més informació i exemples

  • ODS 14: Conservar i utilitzar en forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible

Les TIC poden tenir un paper important en la conservació i l’ús sostenible dels oceans, amb la millora de la supervisió i el registre d’informes que portin a una major responsabilització. El seguiment basat en satèl·lit proporciona dades puntuals i precises a nivell global, mentre que els sensors locals ofereixen actualitzacions puntuals a temps real. El Big Data ens permet analitzar les tendències a curt i llarg termini en termes de biodiversitat, contaminació, patrons meteorològics, evolució dels ecosistemes i planificar activitats de mitigació.

Més informació i exemples

  • ODS 15: Protegir, restablir i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de forma sostenible, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres i posar fre a la pèrdua de la diversitat biològica

De manera similar al ODS14, les TIC poden tenir un paper important en la conservació i l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres i en la prevenció de la pèrdua de la biodiversitat, especialment a través de la millora de la supervisió i el registre d’informes que portin a una major responsabilització. El seguiment basat en satèl·lit proporciona dades puntuals i precises a nivell global, mentre que els sensors locals poden oferir actualitzacions puntuals en temps real. El Big Data ens permet analitzar les tendències a curt i llarg termini en termes de biodiversitat, contaminació, patrons meteorològics, evolució dels ecosistemes i planificar activitats de mitigació.

Més informació i exemples

  • ODS 16: Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tots i crear institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells

Les TIC poden tenir un paper important en la gestió de crisis, l’ajuda humanitària i la consolidació de la pau, i han demostrat ser una ajuda poderosa en àmbits com el control electoral. La creixent utilització de dades obertes per part dels governs augmenta la transparència, capacita els ciutadans i ajuda a impulsar el creixement econòmic. Les TIC també són essencials en termes de manteniment de registres i de seguiment de dades del govern i demografia local.

Quan es produeixen desastres naturals o provocats per l’home, les TIC són crucials en l’obtenció, comunicació i transmissió d’informació precisa i oportuna, que permet reaccionar amb una resposta adequada. En el futur, l’extracció de dades i l’anàlisi Big Data ha de permetre un millor ús de la gran quantitat de dades ja disponibles de manera oberta en línia.

Més informació i exemples

  • ODS 17: Enfortir els mitjans d’execució i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible

Les TIC es consideren específicament com a mitjà d’implementació del ODS 17, destacant el seu potencial transformador transversal.

De fet, les TIC són crucials per assolir tots els ODS, ja que les TIC són catalitzadors que acceleren els tres pilars del desenvolupament sostenible: el creixement econòmic, la inclusió social i la sostenibilitat ambiental.

L’apartat 15 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible posa de manifest que “l’expansió de les tecnologies de la informació i la comunicació i la interconnexió global tenen un gran potencial per accelerar el progrés humà, superar la fractura digital i desenvolupar societats del coneixement …“.

Més informació i exemples

 

Enllaça aquí amb la primera part de l’article.


Fonts:

https://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx

https://www.itu.int/net4/CRM/SDG/#/home/home-page