m4social, entre les 46 iniciatives de la ciutadania en defensa dels drets digitals

28 octubre 2021

Temps de lectura 3 minuts

Visibilitzar i documentar què està fent la societat civil de Barcelona en l’àmbit de la promoció i defensa dels drets digitals. Aquest és l’objectiu del mapatge titulat “Ecosistema ciutadà pels drets digitals” que agrupa en aquesta web 46 iniciatives barcelonines en defensa dels drets digitals. Aquest projecte, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, Xnet i el Grup Ciutadà de Polítiques Digitals de Barcelona, s’emmarca en la Coalició de Ciutats pels Drets Digitals (Cities Coalition for Digital Rights). 

Les experiències presentades són el fruit d’una crida feta per l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de documentar què estan fent les forces vives de la ciutat en l’àmbit de la defensa i la promoció dels drets digitals. A més, també pot servir com a eina per a lluitar contra la bretxa digital que, a causa de la pandèmia, s’ha aprofundit en els col·lectius més vulnerables.

Entre aquestes iniciatives s’hi troba m4social, un projecte que busca liderar la transformació digital de les entitats del Tercer Sector, així com incidir en la generació d’un ecosistema d’innovació en l’àmbit social.

 

Coalició de les Ciutats pels Drets Digitals

La Coalició de les Ciutats pels Drets Digitals es va crear l’any 2018 a través de l’aliança entre Barcelona, Nova York i Amsterdam i actualment en formen part desenes de ciutats d’arreu del món. L’objectiu era treballar en favor de la protecció dels drets digitals de les persones a escala global i proposar lleis, eines i recursos per protegir tant les persones residents com les visitants.

Per fer-ho, les tres ciutats es van comprometre a treballar i prioritzar cinc àmbits d’actuació:

  • Accés universal i igualitari a Internet. – Neutralitat de la xarxa.
  • Privacitat digital i protecció de dades.
  • Algoritmes i drets fonamentals
  • Democràcia i governança distribuïda digital.
  • Accés al coneixement i la informació per protocols digitals oberts.

Així doncs, i amb la finalitat de promoure la sobirania digital de la ciutadania, la capital catalana ha creat aquest nou repositori web que servirà de referència en el treball en xarxa de la Coalició de les Ciutats pels Drets de Digitals. L’objectiu final d’aquesta iniciativa és poder visibilitzar i crear sinergies entre les diferents propostes per defensar i preservar els drets digitals de la ciutadania

 

Amsterdam i Nova York, ciutats digitals

Barcelona no és l’única ciutat que s’ha posat a treballar per millorar els drets digitals dels seus ciutadans. Així, Amsterdam està desenvolupant el que anomenen “la ciutat digital” i tenen previst implementar el manifest participatiu “TADA, claredat sobre les dades” -creat amb empreses, àmbits acadèmics i veïns del barri-, destacant conceptes com la inclusió, la transparència i l’ús ètic de les dades.

A més, existeix l’OpenCity Amsterdam, un projecte que ofereix eines de participació digital fàcils d’utilitzar per incloure la veu dels habitants en diversos àmbits, com ara en la creació conjunta del disseny de l’espai públic. També han sorgit iniciatives cíviques per empoderar les persones digitalment com l’escola de programació “Codam”, que s’assegura que tothom que estigui motivat, amb títol o sense títol, tingui l’oportunitat d’aprendre programació. 

En aquest sentit, a Barcelona, fa poques setmanes que es va presentar la iniciativa BCN Inclusive Coding que compta amb la col·laboració de diverses entitats socials. Es tracta d’un programa de reorientació professional adreçat a persones en situacions de vulnerabilitat per promoure la seva inserció al mercat mitjançant la formació en les competències tècniques digitals més demandades per les empreses. En el marc d’aquest projecte, més de 25 empreses s’han compromès a incorporar 10.000 professionals digitals en els propers 10 anys per a combatre l’escletxa digital tenint un impacte social rellevant.

Per la seva banda, Nova York, l’any del naixement de la Coalició va celebrar la seva primera Setmana de la Privacitat a les Biblioteques, que va incloure més de 30 tallers públics gratuïts destinats a ensenyar als residents millors pràctiques de seguretat i privacitat de dades i Internet. També garanteix que aquests espais serveixin perquè la ciutadania pugui formular les seves preguntes i dubtes sobre aquests temes al mateix temps que promou el compromís i la participació cívica. 

Així doncs, veiem com les tres ciutats fundadores de la Coalició de les Ciutats pels Drets Digitals estan duent a terme iniciatives i projectes per millorar els drets digitals dels seus ciutadans.