#50datasets amb propòsit social

9 novembre 2023

Temps de lectura 2 minuts

Per a les grans empreses, l’explotació de les dades és una oportunitat, especialment de negoci, però per a les entitats socials també pot ser-ho. En aquest cas, per liderar una gestió i un ús de les dades ètic i responsable i per donar millor servei a les prop de dos milions de persones que atenen. Analitzar dades i prendre decisions basades en aquestes ajuda a millorar l’eficàcia de les accions, anticipar situacions o afinar molt més les intervencions. El tercer sector social és cada vegada més conscient del valor del big data i de com pot beneficiar a la feina de l’organització i l’atenció a les persones. 

Ara, gràcies a l’associació Iniciativa Barcelona Open Data es pot accedir a un rànquing amb 50 ‘data sets’ amb propòsit social, un recurs que facilita que el tercer sector faci ús de dades obertes i que ja es pot consultar aquí. L’associació Iniciativa Barcelona Open Data llança, cada any, un repte a les apassionades de les dades per anar creant, de manera comunitària, un gran repositori d’informació. Aquest cop, l’objectiu era, precisament, fomentar l’ús de dades obertes per part del tercer sector, per això és van proposar buscar aquests 50 ‘data sets’ amb propòsit social que poguessin ser d’utilitat per a les organitzacions socials. 

Un ‘data set’ és una font de dades obertes, és a dir, accessibles, organitzades i estructurades i amb accés obert perquè qualsevol persona pugui accedir a la informació, descarregar-se-la i utilitzar-la. 

Entre les 50 fonts de dades obertes del rànquing trobem les de les trucades que es reben al telèfon d’atenció contra la violència masclista; la distribució de les persones beneficiàries de prestació econòmica o servei per grau de dependència, o les dades de noves arribades d’infants i joves sols d’origen migrat a Catalunya, entre moltes altres. També, des de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, a través de m4Social, hi hem contribuït amb l’enllaç al Mapa d’entitats socials de Catalunya que es pot consultar al web de la Taula i que permet conèixer les entitats socials del territori i filtrar per àmbit d’atenció o municipi.

El rànquing de #50datasets amb propòsit social es va presentar en el marc de la Smart City Expo i pot contribuir de manera significativa al món de les dades obertes per la gran qualitat de les dades presentades i per com aquestes poden enfortir l’atenció social i el disseny d’intervencions en l’àmbit públic i en el tercer sector. Compartir dades obertes és imprescindible per fomentar el desenvolupament social, la transparència i la innovació i per continuar avançant cap a una societat més justa, igualitària i informada.