Com fer vídeos accessibles pels nostres portals web?

11 juny 2018

Temps de lectura 4 minuts

L’any passat, en el marc de la jornada ‘m4Social day: Accessibilitat digital – Les TIC per a tothom’ vam presentar una Guia Accessibilitat Digital, un recull de bones pràctiques per a un disseny d’aplicacions mòbils i de pàgines web accessibles per a tothom. Donat que cada cop és més el contingut audiovisual dels portals web, avui volem centrar-nos en les recomanacions i recursos per a fer vídeos accessibles.

Un vídeo accessible és un vídeo que garanteix que tothom pugui gaudir del contingut independentment de les seves habilitats. A priori, podria semblar que el vídeo accessible té en compte principalment la visió i l’audició; però el concepte va més enllà. Així, les persones amb discapacitat cognitiva o amb dificultats per retenir informació poden tenir dificultats en l’ús d’una funció de reproducció automàtica, i les persones amb discapacitat física han de poder interaccionar amb versions més modernes de vídeo com els vídeos immersius o 360° (exemple “Lions 360°”, de National Geographic). Per altra banda, els smartphones estan passant a ser el dispositiu prioritari en la visualització de vídeos. Segons la revista digital Digiday, a Facebook fins al 85% dels els vídeos de es veuen sense àudio i, els vídeos amb subtítols tenen fins a un 12% més de visualitzacions completes. Podem dir que en certa manera, l’accessibilitat no només passarà a ser un requisit per la creació de continguts digitals sinó que respondrà a les tendències de consum.

Però en què consisteix fer un vídeo accessible? Avui revisem bones pràctiques i recomanacions.

 

Recomanacions pre-producció

· Tenir en compte l’accessibilitat en la creació del guió i l’storytelling: sempre que es pugui, escriure tots els continguts de l’àudio prèviament a la producció (i locució) per tal que els missatges siguin clars i sigui més fàcil trobar imatges de suport adients.

· A partir del l’storytelling, identificar i seleccionar els continguts més importants per a incloure a l’audiodescripció, tant visuals i com de text.

· Pensar un esquema de colors que respecti les normes mínimes de contrast. Per identificar ràtios de contrast que es consideren accessibles existeixen eines de contrast WebAIM contrast checker, Color Contrast Analyzer, HEX NAW Color accessibility, Color safe.

 

Recomanacions durant la producció / rodatge

· L’àudio hauria de ser clar i entenedor tant per la vocalització com el contingut.

· Si els participants no segueixen un guio (a una entrevista per exemple), haurien de mirar de narrar tots els elements importants del contingut com ara gràfics, equacions o imatges, de manera específica. Per això, va bé imaginar-se que la intervenció és a la ràdio i que no es disposa de cap suport visual. Per exemple, si es descriu una equació, enlloc de dir “aquesta part aquí representa el pendent d’una línia” podem dir “En aquesta equació, y igual a mx més b, representa el pendent d’una línia“.

 

Recomanacions post-producció

· Control de vídeo: Facilitar que el volum sigui ajustable i que el vídeo es pugui aturar o rebobinar.

· Música de fons: Si es vol incloure música de fons, assegurar-se que no sigui massa disruptiva i que no dificulti entendre el diàleg.

· Subtítols i “subtítols tancats”: els subtítols han d’incloure transcripcions dels diàlegs i descripcions de l’escena, del context i dels efectes sonors (subtítols tancats o Closed Caption). Els subtítols també han d’identificar els diferents personatges que dialoguen o parlen i han de poder ser activats o desactivats per l’usuari. L’extensió ha de ser d’entre una i dues línies i només en casos excepcionals utilitzar tres línies. Per últim, el text subtitulat ha d’anar ben sincronitzat amb el vídeo. A Youtube hi ha eines per afegir subtítols i subtítols tancats. Per altra banda, ara la Fundació Vodafone disposa d’un grup de voluntaris que subtitulen vídeos de manera gratuïta.

· A més de tenir en compte el contrast de color compleixi els estàndards mínims, cal evitar “flaixos”, és a dir, els canvis de lluminositat o canvis bruscos de llum a foscor per prevenir possibles atacs a les persones amb epilèpsia fotosensible. Hi ha una normativa establerta i alguna eina per si cal avaluar-ho: Photosensitive Epilepsy Analysis Tool (PEAT)

· Afegir audiodescripció: és una veu en off que ajuda a contextualitzar la trama, els ambients i els efectes visuals per a persones amb discapacitat visual. Aquesta veu en off addicional als diàlegs, no s’ha d’encavalcar-se amb aquests, ha de ser fluida, senzilla i amb frases curtes i directes. Si escoltem el nostre vídeo i mirem de omplir els buits amb tot el que passa a escena, veurem que és important la capacitat de resum i síntesi. Es tracta d’incloure tota la informació que puguem amb el mínim nombre de paraules. Quan això no és possible, es pot optar per afegir un plànol extra sense locució que pugui incloure més audiodescripció.

· Transcripcions: Les transcripcions són versions escrites del contingut d’un vídeo que en permeten la lectura, per l’usuari o pel lector de pantalla. Hi ha algunes eines gratuïtes que ens poden ajudar a convertir l’àudio en text: Google Docs (funció “escriptura per veu”), Dictation, Speechnotes o Speechlogger Personal. Per fer escriptura manual: otranscribe.

· Llengua de signes: Els intèrprets de la llengua de signes són professionals que permeten l’accés a la informació i a la comunicació de les persones sordes. Actualment no hi ha cap eina que faciliti la gravació d’un intèrpret i per això cal acudir a professionals. És important tenir en compte que, per una part del col·lectiu sord, la llengua de signes és una eina imprescindible per accedir als continguts.

· Assegurar-se que el vídeo es pot visionar en diferents reproductors, que es pot controlar a través del teclat i és descarregable. Alguns reproductors de vídeo accessibles són: YouTube.com, Vimeo.com, PayPal’s Accessible HTML 5 player, Able Player i OzPlayer.

 

Especialistes en accessibilitat digital

Si no estem acostumats a pensar en l’accessibilitat tot això es pot ser una mica aclaparador, és qüestió de dedicar temps, fer-se amb les eines disponibles i acostumar-s’hi. L’accessibilitat digital és una necessitat i un dret.

Hi ha empreses especialitzades que proporcionen assessorament i produeixen els subtítols, transcripcions, descripcions d’àudio i llenguatge de signes.

Us en deixem algunes:

· ÀGILS Accessibilitat

· Federació ACCAPS (Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes)

· FESOCA (Federació de Persones Sordes de Catalunya)

 

 

 


Fonts:

Guia Accessibilitat Digital m4Social

https://www.colorado.edu/accessibility/resources/creating-accessible-digital-media/creating-accessible-videos

https://www.sitepoint.com/accessible-video/

https://www.abilitynet.org.uk/news-blogs/6-point-accessible-video-checklist

https://www.practicalecommerce.com/How-to-Make-Videos-Accessible-for-Blind-Disabled-Users

https://digiday.com/media/silent-world-facebook-video/

https://www.facebook.com/business/news/updated-features-for-video-ads