Accessibilitat digital, Covid-19 i reconstrucció social

2 desembre 2020

Temps de lectura 3 minuts

 

“El poder de la Web està en la seva universalitat. L’accés de qualsevol persona, amb  independència de la seva discapacitat és un aspecte essencial”. 

(Tim Berners Lee, inventor de la World Wide Web)

 

Una de les majors transformacions socials que ha comportat l’impacte de la COVID-19 ha estat  el creixement exponencial de l’ús dels mitjans digitals. El teletreball, les videoconferències, les  videotrucades, etc van ser, són i seran les nostres companyes que estan permetent connectar nos amb les nostres famílies, amistats, continuar treballant, tenir seguiment mèdic o mantenir nos al dia de les informacions. Les TIC, per tant, són un recurs molt important per a diferents  aspectes de la vida: educació, ocupació, govern, comerç, sanitat, entreteniment i molts altres.

No obstant això, ¿hem aplicat correctament els criteris d’accessibilitat digital per a no deixar a  ningú enrere? L’accessibilitat digital es refereix a un disseny que permetrà que totes les  persones puguin percebre, entendre, navegar i interactuar amb la tecnologia, aportant al seu  torn continguts. Qualsevol persona ha de tenir accés a les TIC independentment de la mena de  maquinari, programari, infraestructura de xarxa, idioma, cultura, localització geogràfica i  capacitats de les persones usuàries. L’accessibilitat Web engloba molts tipus de discapacitats,  incloent problemes visuals, auditius, físics, cognitius, neurològics i de la parla. 

La urgència de posar en marxa l’administració digital per a proporcionar la continuïtat  d’atenció a la ciutadania així com l’accés a les noves mesures que s’anaven adoptant per a  pal·liar la devastació sanitària, econòmica i social va produir que es passessin per alt unes  certes obligacions recollides en el Reial decret 1112/2018 de 7 de setembre, sobre  accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. Aquesta no  és una qüestió menor atès que, tal com recull la Design for All Foundation, l’objectiu principal  de les administracions públiques és gestionar el benestar comú i en aquest sentit és la seva  responsabilitat garantir la igualtat d’oportunitats per a tota la ciutadania. 

Si ens centrem en l’anàlisi de dos dels portals webs que estan tenint major rellevància durant la pandèmia provocada per la COVID-19, com són Lamevasalut i el portal per a tramitar l’Ingrés  Mínim Vital de la Seguretat Social, trobem, entre altres, els principals errors recurrentment: 

Absència de contingut descriptiu de les imatges que apareixen en la web. ▪ Errors en l’obertura o el tancament en el contingut elaborat mitjançant llenguatge  d’etiquetatge. 

Absència d’instruccions o etiquetes quan el contingut requereix que la persona usuària  introdueixi dades. 

Manca de descripció de la pàgina web que expliqui el seu tema o propòsit. ▪ Falta d’identificació de l’idioma de la web. 

Complexes explicacions sobre el funcionament del tràmit o del formulari. ▪ Ús de llenguatge sexista utilitzant termes com “el menor”, “els professionals” o “el  tutor”.

 

Per proporcionar un accés equitatiu i igualtat d’oportunitats a les persones amb discapacitat,  és clau que la tecnologia sigui accessible. Gràcies als fons de reconstrucció d’Europa tenim  l’ocasió d’emfatitzar l’aplicació dels principis del Disseny Universal en la prestació de serveis  públics i privats. Per a aconseguir-ho, podem: 

Desenvolupar processos participatius per a involucrar a la ciutadania en les millores  dels serveis públics. 

Destinar fons del pla de recuperació per a Europa en la millora de l’accessibilitat digital  de l’administració pública. 

Incloure en el plec de condicions per a accedir als fons l’obligat compliment de  l’accessibilitat universal. 

Destinar part dels fons de transició digital justa a la millora de l’accessibilitat de les  empreses i entitats socials. 

És el moment de reconstruir millor: cap a un món inclusiu, accessible i sostenible després del  COVID-19 per, per a i amb les persones amb discapacitat (lema del dia Internacional de les  Persones amb Discapacitat de 2020). 

Autoria: ECOM 

Fonts consultades: 

AASPD (25/08/20). Digital Accessibility in the Age og COVID-19 https://www.aapd.com/digital accessibility-covid-19/ 

Design for All Foundation. http://designforall.org/design_administration.php 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Portal de Administración  Electrónica.  

https://www.administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pa…. html 

Prodigioso volcán. (2020) ¿Habla claro la Administración pública?  

https://comunicacionclara.com/lenguaje-claro/prodigioso-volcan-habla-cla… administracion.pdf 

United Nations. Departament of Economic and Social Affairs. Disability.  

https://www.un.org/development/desa/disabilities/international-day-of-pe… disabilities-3-december/idpd2020.html 

United Nations.. Accessibility guidelines for United Nations Websites  

https://www.un.org/en/webaccessibility/index.shtml 

Web Accessibility Initiative. https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/es