Alfabetització digital per a la inserció social

27 març 2024

Temps de lectura 2 minuts

L’Observatori de les Bretxes Digitals (OBD), impulsat per Fundación Esplai, ha presentat els resultats de l’informe ‘El aprendizaje digital como indicador de inserción social: un estudio con las personas en situación de vulnerabilidad’, en què han participat gairebé 500 persones de 41 organitzacions socials de tot l’estat.

Es tracta del primer estudi de l’OBD, un nucli de recerca que busca identificar factors que influeixen en la inclusió i exclusió digital per promoure polítiques públiques d’e-inclusió i col·labora amb organitzacions socials per combatre la bretxa digital, i mostra la importància de l’alfabetització digital per a la inserció social, especialment en grups en situació de vulnerabilitat.

L’informe se centra a analitzar els factors que són determinants per la inserció social i, un 59% de les persones enquestades, corroboren que, a major nivell de competències digitals adquirides, més gran és la seva integració i participació social. Aquestes persones han participat en cursos de formació digital i el 31% tenen més de 55 anys i el 65% són dones. “La capacitació en tecnologia és crucial per a accedir a oportunitats econòmiques i educatives en un entorn digital. Es requereixen polítiques educatives inclusives que abordin els desafiaments específics d’aquests grups a Espanya, amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats en l’aprenentatge digital i fomentar la inclusió i la inserció social a través de l’accés a la tecnologia”, apunten des de l’OBD. 

Els resultats de l’estudi subratllen la importància de l’apropiació tecnològica, l’adquisició de competències, la reducció de bretxes digitals de gènere i l’alfabetització digital, com aspectes essencials per a la inserció en la societat actual. De fet, entre les principals conclusions de l’informe, destaquen:

  • L’edat no és una barrera per a l’aprenentatge digital. Les persones adultes i de més edat poden adquirir competències digitals adequades. L’apropiació tecnològica en aquest grup és crucial per a la seva inclusió en la societat digital actual. 
  • Diversitat en les competències digitals. Existeix una variabilitat significativa en les competències digitals entre diferents grups demogràfics, la qual cosa influeix directament en la seva inserció social en l’era digital. 
  • La fluïdesa digital és clau. La capacitat d’adaptar-se i utilitzar eficaçment les tecnologies digitals es presenta com un indicador essencial per a la inclusió social. Aquells amb aquesta habilitat estan millor preparats per a fer front als desafiaments d’una societat impulsada per la tecnologia. 
  • Bretxes de gènere i el seu impacte. Les bretxes digitals de gènere tenen un impacte significatiu en la inclusió social de les dones, limitant les seves oportunitats educatives i laborals. Tancar aquesta bretxa és essencial per a una societat més equitativa i participativa. 
  • La pandèmia ressalta la importància de l’alfabetització digital. L’alfabetització digital és una eina crucial per a reduir l’exclusió social. Proporciona a les poblacions en situació de vulnerabilitat accés a oportunitats laborals i serveis digitals, especialment en temps de crisis com és el cas de la pandèmia de la COVID-19.
  • Avaluació precisa de competències digitals. Avaluar adequadament les competències digitals bàsiques és fonamental per a mesurar i entendre el nivell d’inclusió social en poblacions en situació de vulnerabilitat i per a identificar àrees de millora. 
  • Programes específics per a comunitats en situació de vulnerabilitat. Els programes d’alfabetització digital dirigits a grups específics, com a dones de l’entorn rural o adults de més edat, demostren ser eines efectives per a empoderar a aquestes comunitats i millorar les seves oportunitats d’inserció social.

Consulta l’informe en aquest enllaç.