“Amb el Portal AppSalut, per primera vegada, s’integren les dades del ciutadà amb el sistema de salut i de l’entorn social”

17 juliol 2017

Temps de lectura 3 minuts

Francesc Garcia Cuyàs és Doctor en Cirurgia General y Digestiva i  Director de la Fundació Tic Salut Social. Parlem sobre la certificació d’apps de salut i socials que han implantat amb el Portal App Salut.

  • Quin és l’origen del Portal App Salut?

L’origen el trobem en el pla de Mobilitat mHealth.cat del Govern de Generalitat que es va aprovar a principis del 2015. Aquest pla té l’objectiu d’apropar els serveis de Salut i socials a les persones a través de tecnologia de mobilitat i facilitar la transformació digital de processos assistencials i socials amb un objectiu: aconseguir una atenció integrada i pròxima a la ciutadania.

El portal AppSalut és un aparador d’aplicacions mòbils del sector de la salut i de l’àmbit social, desenvolupades per iOS o Android, amb l’objectiu de fomentar que la ciutadania tingui cura de la seva salut, fent-la conscient i corresponsable de la seva pròpia salut. Totes les aplicacions que apareixen en aquest aparador hauran de superar un procés d’acreditació de qualitat que estableixi un entorn segur i de confiança per utilitzar aquesta tecnologia. 

 

Francesc Garcia Cuyàs

  • En què consisteix el procés d’acreditació?

Totes les apps que apareixen en el portal AppSalut han superat un procés d’acreditació que estableix un entorn segur i de confiança en l’ús d’aquesta tecnologia. Durant el procés d’acreditació, l’aplicació haurà de superar un seguit de criteris que s’estructuren en quatre blocs principals d’indicadors: usabilitat, tecnològics, de seguretat i de continguts. El criteri de mínims o d’obligat compliment per entrar a formar part del portal AppSalut consisteix a superar els requeriments on l’etiqueta sigui obligatòria, en cas contrari, l’aplicació no podrà formar part del portal AppSalut i quedarà exclosa. El procés d’acreditació de la qualitat de les aplicacions és obert i transparent a tothom, a iniciatives tant públiques com privades. L’objectiu és donar confiança a la ciutadania i als professionals per a utilitzar les apps acreditades.

Segons el tipus d’aplicació, aquestes hauran d’incorporar un SDK (Software Development Kit) i uns certificats, per tal d’integrar les dades de l’aplicació al sistema del portal. A l’mConnectathon els desenvolupadors van haver de fer-ho al llarg d’un sol dia i la majoria ho va aconseguir.

El procés d’acreditació té un cost econòmic depenen del nivell d’exigència en que s’hagi classificat l’app. El procés d’acreditació finalitza un cop l’Oficina mHealth.cat ha avaluat tots els criteris d’acreditació. Abans de la publicació de l’aplicació al portal AppSalut, s’informa als propietaris o desenvolupadors del resultat de l’avaluació a través d’un informe.

Un element innovador d’aquest portal és la possibilitat que ela professionals sanitaris i socials puguin recomanar l’ús d’aplicacions acreditades als usuaris, cosa que facilita l’ús de noves tecnologies en el seguiment i prevenció de malalties i problemes socials. A més, les dades generades per les persones quan utilitzen aquestes apps poden ser visualitzades pels professionals i integrades en la seva història clínica a través de la Plataforma de Salut Digital. De fet, és la primera vegada que s’integren dades del ciutadà amb el sistema de salut i l’entorn social.

  • Quin és el futur immediat de la Fundació TIC Salut Social?

Anem cap a  un món hiperconnectat, col·laboratiu i altament virtualitzat. Això fa que els sistemes de salut i d’afers socials cada vegada estiguin més a prop del ciutadà independentment d’on ens trobem. Això també permet que aquests sistemes puguin aconsellar els usuaris i els pacients d’una manera altament personalitzada als usuaris gràcies a tota l’experiència i a la informació acumulada de casos similars. El nostre objectiu és consolidar en el sector de salut i social a la Fundació TIC Salut Social com a impulsora de la innovació en l’ús de les TIC com a instrument per a la transformació del model assistencial amb el ciutadà al centre d’aquesta transformació. Per això,  des de la Fundació TIC Salut Social estem oberts a crear ponts i sinergies, que ja hem desenvolupat a l’àmbit de la salut, amb el sector social, les entitats, i facilitar-ne l’accés a la innovació i la transformació social.