Catalunya crea un directori de startups

5 desembre 2016

Temps de lectura 2 minuts

Aquesta setmana s’ha presentat el Barcelona & Catalonia Startup Hub (startups.catalonia.com), un portal que identifica més de 1.000 start-ups catalanes amb un alt potencial de creixement –que sumen prop de 10.000 treballadors i facturen 1.300 milions d’euros conjuntament.

Es tracta d’un portal en diferents idiomes on es poden cercar start-ups a un directori i conèixer les seves característiques, estar informat de les inversions més significatives fetes al sector, descobrir eines de suport i compartir tota aquesta informació per donar-la a conèixer i promocionar les start-ups catalanes.

La directora general d’Indústria i consellera delegada d’ACCIÓ, Núria Betriu, va assegurar que “tenim els actius i l’ambició per seguir fent créixer l’ecosistema d’start-ups a Catalunya”. El portal forma part del Pla Embarca d’Start-up Catalonia d’ACCIÓ, que té l’objectiu d’accelerar les primeres vendes de les start-ups catalanes que es troben en una fase inicial, que necessiten confirmar les seves idees i reafirmar la seva estratègia.

Per això, a través d’un acompanyament expert, el programa proporciona les bases d’un creixement sòlid i sostenible, reduint al màxim el període de validació i d’arribada al mercat del producte o servei de l’empresa i capacitant els equips de les start-ups.

“Start-up és visió, projecte, lideratge, innovació diferencial i tecnologia disruptiva”, va afirmar Betriu. Per això, a banda de l’acompanyament que s’articula a través del Pla Embarca, Betriu va destacar el suport que ofereix el Govern a través de la xarxa de 36 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions al món, que ajuda les start-ups catalanes a internacionalitzar-se al mateix temps que treballa per atreure inversors estrangers.

De fet, aquest és un dels principals objectius del web “Barcelona & Catalonia Startup Hub”: “Volíem posar noms, identificar les start-ups catalanes, crear un aparador que posi en valor els projectes que es fan a Catalunya per connectar l’ecosistema català al món i captar inversors estrangers i altres emprenedors internacionals”, va explicar Núria Betriu.

El Govern amplia el pressupost destinat a l’acceleració de start-ups

El Govern ampliarà el pressupost destinat a l’acceleració de start-ups arreu del territori a través del Pla Embarca de Start-Up Catalonia d’ACCIÓ. Es tracta d’un impuls a l’estratègia de foment a la creació i creixement d’empreses emergents a Catalunya que al mateix temps permetrà intensificar el suport de la Generalitat als agents, universitats i entitats que acompanyen les start-ups en els seus processos d’acceleració.

La Generalitat obrirà un procés de concurrència competitiva perquè les pròpies entitats públiques i privades del territori creïn i gestionin les acceleradores locals, comptant amb l’acompanyament financer i conceptual d’ACCIÓ. Amb aquesta iniciativa es busca la col·laboració dels agents de suport locals -fet que comportarà més especialització de les acceleradores a les característiques de cada territori- i la intensificació de l’impacte d’aquests programes d’acompanyament. El Govern preveu ampliar el pressupost d’aquesta línia fins a 2 milions d’euros.