Clàusules d’accessibilitat digital com un instrument de política social

21 març 2019

Temps de lectura 2 minuts

És evident que en l’actualitat no podem concebre la societat sense l’ús de la tecnologia que ha revolucionat de manera radical molts aspectes de la vida de les persones com la manera de relacionar-nos, de consumir o de treballar. Degut al rol cada vegada més important de la tecnologia, es fa imprescindible que aquesta sigui accessible per a tots els col·lectius i persones per evitar que es generi exclusió o discriminació d’una part de la societat.

L’accessibilitat de les noves tecnologies resulta clau en la relació de l’Administració Pública amb la ciutadania al segle XXI. Tràmits online, finestretes úniques, espais per la recaptació d’impostos… tots aquests serveis i entorns permeten per via digital facilitar-nos la vida i en alguns casos són simplement d’ús obligatori. En aquest sentit, és fonamental assenyalar que les clàusules d’accessibilitat digital no solament són un instrument de política social, o una eina per evitar la discriminació cap als propis funcionaris de l’Administració, sinó que són una eina perquè l’Administració no violi els drets de la ciutadania amb discapacitat, perquè l’accés de totes les persones, incloses aquelles amb discapacitat, a la informació i a tots els avantatges de les TIC es considera un dret.

Amb l’objectiu de defensar el dret de tots els col·lectius a la tecnologia i treballar per una tecnologia cada vegada més inclusiva, m4Social ha elaborat un estudi que analitza clàusules d’accessibilitat digital en la contractació pública relacionada amb la compra pública digital i de nova tecnologia.

Estudi sobre les clàusules d’ #AccesibilitatDigital en els processos de contractació públicaEn concret, l’objectiu general de l’estudi ha estat l’anàlisi de les clàusules d’accessibilitat digital que s’inclouen en les licitacions públiques de Catalunya, realitzant, al seu torn, una comparativa amb les clàusules d’accessibilitat incorporades en licitacions públiques d’Estats Units i Canadà. Entenent les clàusules d’accessibilitat com una clàusula social mitjançant la qual s’incorporen criteris d’accessibilitat universal i disseny per a tothom en els processos de contractació pública, amb la finalitat de fomentar i/o garantir el dret d’accés a totes les persones indistintament de les seves capacitats físiques i/o intel·lectuals als béns productes i serveis objecte de contractació per part de l’Administració Pública en igualtat de condicions.

Si vols conèixer les conclusions de l’estudi acompanya’ns el pròxim 9 d’abril al Cibernàrium de Barcelona Activa a la presentació de l’ “Estudi sobre clàusules d’accessibilitat digital en els processos de contractació pública”.