Les TIC i l’economia circular

18 desembre 2018

Temps de lectura 3 minuts

A pocs se’ns escapa que la sostenibilitat és un dels grans reptes de futur a nivell global. L’augment de la població i l’escassetat de recursos fan inviable mantenir el model “d’usar i tirar” que impera en com consumim actualment la majoria de productes.

En aquest sentit, el concepte d’economia circular es presenta com a un model viable de desenvolupament sostenible. Dins l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible presentada per les Nacions Unides, un dels objectius es centra precisament en ‘Garantir modalitats d’ús i producció sostenibles’, per impedir processos com el de desertificació.

No només es una qüestió de models productius: trobar una alternativa al model de consum actual és una qüestió econòmica, social, ecològica i cultural, que afecta a tots els àmbits de la societat. Les TIC juguen un paper clau a l’hora d’ajudar a la sostenibilitat d’aquests models.

Què és l’economia circular?

El concepte d’economia circular neix com una alternativa al model de creixement econòmic lineal, basat en el procés de extreure recursos -> fabricar -> consumir -> llençar. Aquesta cadena genera residus en tots el passos del procés i, per tant, no només és ineficient, sinó que genera un greu impacte en el entorn.

L’economia circular, per contra,  enfoca la filosofia de producció des d’una altra perspectiva: la reutilització es converteix en l’element clau, no només a l’hora de reciclar, sinó també en el mateix disseny dels productes i en els processos de fabricació.

Alguns dels principis bàsics d’aquest model d’economia són:

  • Canviar la manera lineal de produir i consumir.
  • Redissenyar els sistemes de producció actuals.
  • Fabricar d’una manera sostenible utilitzant materials reciclats.
  • Reparar els productes en comptes de substituir-los.
  • Reaprofitar els materials i els productes.
  • Crear nous sistemes i peces de fabricació per facilitar la reutilització.
  • Reciclar com a base per a augmentar la vida útil dels productes.
  • Estalviar i reaprofitar energia, tant en consum com en producció.

En l’economia circular hi estan implicats tant les autoritats, (governs, legisladors…) com el teixit empresarial, per tal de crear en conjunt marcs d’actuació que facilitin uns sistemes de producció sostenibles. A Catalunya, existeix l’Observatori d’economia Circular, amb l’objectiu de fer visible el conjunt d’iniciatives que s’estan impulsant a Catalunya en aquest camp.

Quin paper hi juguen les TIC?

Les TIC poden contribuir a l’economia circular d’una manera fonamental. El repte tecnològic passa ara per millorar l’eficiència i garantir a la vegada la sostenibilitat del procés. El disseny de sistemes de producció eficients i solucions intel·ligents ha de passar per les noves tecnologies.

Hi ha moltes maneres en què les TIC poden impulsar els models d’economia circular. Les TIC són eines transversals en tots els sectors de l’economia, per tant poden ajudar en la transició cap a aquest nou model de producció, basat en la reutilització.

El pes del flux de matèries primeres en l’economia lineal ha d’anar dirigit ara al pes de les dades i la informació en l’economia circular, per tal de poder generar més valor amb menys recursos. La recerca ens pot ajudar a fer unes TIC més sostenibles i uns sistemes més optimitzats que generen menys recursos.

Alguns exemples de com portar a la pràctica el concepte d’economia circular amb l’ajuda de les TIC:

Aquesta start-up busca donar una nova vida al mobiliari urbà mitjançant la idea de la “Smart City”, una ciutat interconnectada i digitalitzada. Mitjançant dispositius com punts de càrrega a parades d’autobús, integren pantalles tàctils que permeten la comunicació entre usuaris, comerços locals i ajuntaments.

Es tracta d’una empresa que utilitza una tecnologia per captar el carbó a l’aire generat per l’efecte hivernacle per a crear un material bioplàstic que pot ser reutilitzat per a fabricar altres productes complementaris.

Una guia gratuïta per a reparar tota mena d’aparells tecnològics, com components d’ordinador, telèfons mòbils… La pàgina compta amb exemples, explicacions, fotos il·lustratives i un fòrum on els usuaris poden compartir els seus dubtes. També permet comprar peces concretes a la seva tenda online.

Aquesta tecnologia es basa en el concepte de Producte de Baix Impacte (LIP en anglès, Low Impact Product). Es tracta de crear un ordinador amb productes ecològics, utilitzant un procés de fabricació minimalista i materials de cartró reciclat. Es busca que aquest ordinador tingui un cicle de vida complet, seguint la filosofia de l’economia circular.

 


Fonts:

Cotec. Innovación y economía circular: reinventar el sistema.

Ainia. La economía circular: súmate a la próxima revolución global.

Andalucía es Digital. Economía circular: innovación para un modelo de consumo y producción.