El Consell Assessor de m4Social es reuneix per consolidar el posicionament estratègic de les entitats en el sector tecnològic

15 maig 2019

Temps de lectura 2 minuts

El passat 9 de maig, l’hotel Catalonia Plaça Catalunya va reunir els i les professionals de l’àmbit públic i privat que conformen el Consell Assessor del m4Social. Durant el decurs del dinar es van analitzar els reptes i les oportunitats comptant amb l’expertesa de les persones presents que van reflexionar sobre les estratègies idònies per a l’assoliment dels objectius del projecte. De dues hores de debat es poden extreure algunes necessitats destacades: la incorporació de la perspectiva social en els processos de digitalització, el posicionament estratègic de les entitats socials en el sector tecnològic i la potenciació dels perfils professionals que combinin les facetes tecnològica i social.

L’espai de diàleg, ric en matisos, va servir per consensuar alguns punts com la voluntat d’acotar l’àmbit d’acció del projecte per tal d’augmentar l’impacte específic, la necessitat d’incorporar la perspectiva ètica i de gènere en l’àmbit tecnològic o l’oportunitat que suposa per al Tercer Sector visibilitzar els casos d’èxit que incorporin les TIC en la millora de la qualitat de vida de les persones.

L’animat debat entre els i les membres del Consell Assessor va possibilitar la concreció de prioritats a desplegar en el pla d’acció futur de m4Social. Aquestes són algunes de les reflexions destacades:

  • La transformació digital permet optimitzar recursos i per tant millorar l’atenció a les persones usuàries dels seus serveis. Val a dir, que l’adjectiu ‘digital’ és una redundància donada la societat d’avui dia on pràcticament tot és digital.
  • Cal una comunicació estratègica dels avenços del projecte m4Social per tal de facilitar les sinergies entre l’esfera pública, la privada i el Tercer Sector.
  • És prioritari fomentar la interoperabilitat entre la informació de la qual disposen les entitats socials i l’Administració Pública per tal de millorar l’atenció.

Un consell assessor divers i punter

m4Social disposa de l’assessorament d’experts i expertes en noves tecnologies que posen a disposició del projecte la seva experiència per tal de dissenyar l’estratègia i avaluar periòdicament el seu desplegament. Les persones que en formen part provenen de l’Administració Pública, l’àmbit privat i el Tercer Sector: Meritxell Benedí (Directora general de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya), Lluís Torrens (Director de Planificació i Innovació de l’Àrea de Drets Socials a l’Ajuntament de Barcelona), Therese Jamaa (General Director a GSMA), Javier Creus (CEO a Ideas for Change), Joan Ras (CEO a Induct), Joana Prats (Directora del departament Col·laboracions amb Entitats Socials i Projectes Transversals a Fundació Bancària “La Caixa”), Pat González (CEO a Monday Innovation Lab for Cities), Raül Sánchez (Director d’Innovació a Barcelona Activa), Ricard Faura (Cap del servei d’inclusió i capacitació a la Generalitat de Catalunya), Esther Subías (Coordinadora projectes tecnopedagògics ColectTIC) i Xavier Pont (Director General a Ship2b).