El perfil de l’emprenedora social espanyola, en 10 punts

11 novembre 2016

Temps de lectura 2 minuts

Les dones ho tenen més difícil que els homes també en l’àmbit de l’emprenedoria social. Això és el que es desprèn d’un estudi presentat per l’”Institut d’innovació Social” de l’escola de negocis ESADE, que analitza el perfil de l’emprenedora social espanyola i el seu context.

Els emprenedors socials són aquells que es dediquen a fer projectes que busquen abans l’impacte social que el rendiment econòmic. Com en molts altres àmbits de la vida, les dones tenen més dificultats per a desenvolupar-se com a emprenedores socials. “Les dones segueixen trobant més obstacles que els homes a l’hora d’emprendre”, segons apunta l’informe.

Els reptes que troben les dones es poden concentrar en tres blocs: l’accés a finançament, models de referència-visibilitat de les emprenedores, i la falta de recolzament network efectiu.

Et resumim el context de l’emprenedoria social de les dones en 10 punts

1. SOLES. Les dones espanyoles que emprenen socialment ho fan més en solitari.

2. L’ESCLETXA DE GÈNERE no és tan alta com la que trobem en l’emprenedoria en general. No obstant això, els homes són generalment més propensos a emprendre socialment que les dones, encara que aquesta dada varia bastant segons els països.

3. L’emprenedora social espanyola és una mica més gran i amb un MAJOR NIVELL EDUCATIU que l’emprenedora a nivell general. Moltes dones tenen un alt nivell educatiu però, en canvi, estan duent a terme projectes amb un potencial escàs, fet que fa plantejar fins a quin punt estan aprofitant les seves capacitats.

4. Els homes emprenen més per oportunitat i les dones més PER NECESSITAT. La decisió d’emprendre per part de les dones està motivada en un 41% dels casos per la manca d’alternatives laborals, molt per sobre d’altres factors com l’autorealització personal (16,8%) o la reorientació de la carrera laboral (17,1%). Quines són les causes d’aquesta motivació per emprendre?

  • La necessitat de trobar un equilibri entre la vida personal i la professional (ja sigui per tenir jornades laborals més reduïdes o més flexibles)
  • La frustració per la dificultat d’obtenir llocs de direcció provoca que algunes dones iniciïn els seus propis projectes.
  • La dificultat d’accedir al mercat laboral tradicional o els acomiadaments (com més elevada és la taxa d’atur, més alt és el número de dones emprenedores)

5. Els negocis de les dones tenen normalment un àmbit més LOCAL que el dels homes. Es constaten baixos nivells d’internacionalització.

6. Les dones inicien negocis socials enfocats sobretot al CONSUM. Es tracta de sectors amb menys barreres, però en els quals hi ha més competència i, per tant, la supervivència és més difícil.

7. Les dones accedeixen menys a fonts de FINANÇAMENT externes. Gairebé el 50% de les emprenedores han finançat amb recursos propis més del 75% del total de la inversió necessària per a crear les seves empreses.

8. La característica principal de les emprenedores socials és la seva PASSIÓ I DETERMINACIÓ per aconseguir un determinat impacte social, característiques que són considerades factors clau de l’èxit més important per a la majoria de les emprenedores.

9. Són poques les INICIATIVES a nivell mundial dirigides a promoure i visibilitzar l’emprenedoria social protagonitzada per dones, encara que en els últims anys han sorgit cada vegada més projectes.

10. Un 87% de les dones opina que l’àmbit de l’emprenedoria social pot introduir una NOVA MANERA de “fer negocis” més propera a la manera d’entendre l’empresa de les dones.