Els emprenedors espanyols són líders en creació d’ocupació

4 novembre 2016

Temps de lectura < 1 minut

Els emprenedors són una part important de la creació d’ocupació a Espanya. Aquesta és la dada que es desprèn de l’estudi ADN del Emprendedor 2016 realitzat a 4.000 empreses d’Alemanya, Espanya, França, els Països Baixos, el Regne Unit i els Estats Units per l’asseguradora Hiscox, que destaca que el 18% de les pimes espanyoles han fet alguna incorporació, per davant del 15% dels emprenedors britànics, el 12% dels francesos i l’11% d’alemanys i nord-americans. Encara que no es cita específicament a Catalunya ni a cap altre comunitat autònoma, el 29% de les empreses enquestades del nord-est d’Espanya preveuen ampliar la seva plantilla el 2016.

Pel que fa als emprenedors amb un augment d’ingressos, Espanya també ha estat líder el 2016, tenint en compte que el 69% d’ells ha millorat els seus comptes. França ha estat segona, amb el 60% de les seves pimes. Malgrat les dades positives en creació d’ocupació i d’ingressos, el 64% dels emprenedors espanyols creuen que la inestabilitat política del país és un llast pel seu negoci, la dada més alta entre els 6 països analitzats. Per darrere, els emprenedors francesos amb una valoració del 54% i més lluny, els neerlandesos amb un 36%.

Els emprenedors espanyols són els queè treballen més hores al mes (46,7) seguides per les alemanyes (45,6) i les franceses (44,9). A més, segons el mateix estudi, les espanyoles també son les més innovadores ja que el 60% ha confirmat el desenvolupament de nous productes o serveis durant el 2015, per davant de les franceses (45%). Malgrat aquesta dada, tots els països enquestats (fins i tot Espanya) segueixen veient el nostre país com el menys emprenedor. Pels espanyols, els Estats Units i Alemanya són els més innovadors.