Es doblen les start-ups socials que participen al Mobile World Congress

1 març 2017

Temps de lectura 2 minuts

Aquest any el número de start-ups socials presents al 4Y4N s’ha doblat, tot i que encara representen una part petita del total de les empreses emprenedores. De les 600 start-ups presents al saló, menys d’una cinquantena estan enfocades al sector social.

Donar un impuls a solucions TIC i innovacions tecnològiques enfocades a resoldre problemàtiques socials és una de les apostes de l’Ajuntament de Barcelona. Algunes de les start-ups que tenen l’objectiu de millorar, per exemple, l’atenció sanitària, la inclusió social, la igualtat de gènere, o facilitar un turisme més accessible s’han presentat al saló 4 Years From Now (4Y4N) en el marc del Mobile World Congress.

Algunes d’elles, que formen part dels programes d’acceleració d’start-ups d’impacte social de Ship2B, es poden trobar als estands de Media TIC o de Barcelona Activa, entre d’altres.

A continuació prestem les més destacades:

  • Omnirooms: a través de l’app o de la web l’usuari pot buscar allotjament a diferents punts d’Espanya amb la garantia de que totes les habitacions dels hotels, hostals o albergs són accessibles per persones amb mobilitat reduïda.

  • eWATERpay: a través de les dades recollides al núvol pels usuaris dels serveis d’aigua, s’assegura el manteniment dels sistemes de canalització i sanejament als països en desenvolupament.

  • We farm: és un servei entre iguals (peer-to-peer, en anglès) que permet als ramaders amb petites explotacions ramaderes o agràries compartir informació ramadera i agrícola per SMS, de forma gratuïta, sense haver d’accedir a internet i sense haver d’abandonar la seva granja per fer la consulta. 

  • MJN neuroserveis: a través de un sistema de monitorització, la iniciativa té l’objectiu d’ajudar a les persones amb epilèpsia que no estan controlades amb medicaments i que tenen una probabilitat de patir una crisi epilèptica elevada.

  • Dycare: proporciona solucions tecnològiques per optimitzar el seguiment de l’atenció a pacients amb trastorns musculoesquelètics (TME) i neuronals.

  • Eodyne: es tracta d’una plataforma en realitat virtual per potenciar la recuperació funcional de pacients amb danys cerebrals. 

  • IOMED:  té l’objectiu de facilita el dia a dia dels metges, guanyar temps en el processament de les dades dels pacients, i que aquesta informació s’estructuri en un sistema que permeti reutilitzar aquesta informació per analitzar-la i visualitzar-la conjuntament amb altres dades.

  • People Who Global: una plataforma E-Patient online i mòbil que té l’objectiu de contribuir a resoldre les necessitats, preguntes i dubtes dels pacients en funció de la seva malaltia.