I si li donem una segona oportunitat?

21 gener 2022

Temps de lectura 3 minuts

Cada vegada més, a l’hora d’adquirir un aparell tecnològic, ja sigui un telèfon mòbil, una tauleta, una videoconsola o qualsevol altre artefacte electrònic, ens fixem en què ens ofereix la secció de productes “reacondicionats”

Un accessori tecnològic reacondicionat és aquell que ha estat retornat a la botiga per diversos motius: l’embalatge s’havia trencat, no ha arribat a tenir cap ús malgrat que s’ha obert la capsa, que l’ús ha estat mínim o que s’han utilitzat, però es troben en bones condicions o s’han pogut reparar. Es tracta de productes que poden tenir una segona oportunitat encara que no es puguin vendre com a nous tal com marca la llei. En aquest cas, el preu pot disminuir molt i tenir una rebaixa de fins al 80%

Ens trobem, per tant, davant d’una tendència a l’alça, ja que l’usuari, a més d’adquirir un producte pràcticament nou a un preu molt més assequible, també contribueix a afavorir un món més sostenible evitant comprar un producte 100% nou. 

Algunes plataformes online o botigues tecnològiques conegudes tenen una secció dedicada a aquest tipus de productes reaprofitats. Dins d’aquest context, en l’àmbit de les entitats socials, quins projectes o iniciatives descobrim encarades a aquest aprofitament o reciclatge d’aparells electrònics amb una finalitat o ús social? 

 

DigiLAB

De l’Associació social Andròmines, aquest és un projecte professionalitzador, dirigit principalment a un públic jove, que té com a objectiu combatre l’exclusió social i facilitar la reutilització d’aparells elèctrics i electrònics i perllongar-ne la vida útil. És una iniciativa que busca reutilitzar aquells aparells que han quedat en desús o no es troben en funcionament.

 

Labdoo

Es tracta d’una plataforma sense ànim de lucre interconnectada a nivell internacional on gent d’arreu del món col·labora per fer arribar portàtils en desús, equipats i habilitats amb les eines i els programes educatius necessaris, a escoles que es troben en territoris empobrits sense generar emissions de CO2 addicionals pel planeta.

 

UPC Reutilitza

La Universitat Politècnica de Catalunya combina, amb aquest programa, l’aprenentatge amb el servei social. La seva finalitat és la reutilització d’equips i recursos informàtics obsolets que es troben en bones condicions per poder donar-los una nova vida. Després d’un treball de revisió i rehabilitació d’aquests equips, es posen a disposició d’entitats socials i programes solidaris que, alhora, es comprometen a fer-ne un reciclatge adequat una vegada hagi finalitzat la seva vida útil. Cada any es reaprofiten fins a 300 equips. 

 

Projecte eReuse

Ereuse.org és una agrupació d’organitzacions dedicades a la transició al consum col·laboratiu i circular de l’electrònica. Els membres federats són principalment organitzacions d’economia social que renoven, reciclen i distribueixen dispositius de segona mà com mòbils, portàtils o de sobretaula. Es tracta d’organitzacions que promouen el residu zero, l’economia circular i social, l’electrònica justa, el dret a la reparació i la reducció de la bretxa digital. A les ciutats, els federats i els ajuntaments col·laboren i es coordinen en circuits de reutilització generant ocupació inclusiva, iniciant o augmentant l’intercanvi/mercat local de dispositius de segona mà.

 

Empresa de Trinijove

Trinijove, Empresa de Inserció, S.L. neix per donar una oportunitat als col·lectius més desfavorits i fomentar la inserció de persones en situació de risc d’exclusió. 

En aquest sentit, Trinijove promou l’economia social i verda i la inserció social i laboral de persones en situació de vulnerabilitat a través dels serveis de gestió de residus, jardineria i manteniment i obres i del Centre Especial de Treball (CET). També potencia l’economia circular de la mà de dos altres projectes: d’una banda, la Nau de Reciclatge a Montcada, que treballa en el reciclatge i la gestió de residus, concretament en la selecció i triatge dels envasos de plàstics. I d’altra banda, el Centre Gestor de Residus Tecnològics al barri de Poblenou, dedicat a l’àmbit del reciclatge i la reutilització de noves tecnologies.

 

Reutilitzar vs reciclar

Reciclatge i reutilització poden semblar paraules amb un significat similar però hi ha diferències entre els dos conceptes. El reciclatge consisteix a sotmetre els materials a un procés en particular per poder aprofitar-los de nou. Per fer-ho s’utilitzen diverses tècniques per fer que un objecte acabi convertint-se en un altre. 

En canvi, en la reutilització no es modifica el material de l’objecte sinó que es torna a utilitzar, però amb una altra finalitat, de manera que simplement s’adapta la forma de l’objecte al seu nou ús. 

Totes les iniciatives esmentades tenen diversos pilars en comú i potencien aspectes com l’economia circular i de reaprofitament, l’economia sostenible, allarguen la vida útil dels equips, afavoreixen l’ocupació i contribueixen a generar menys residus. Així, doncs, i si li donem una segona oportunitat als nostres dispositius electrònics?