L’aplicació de la innovació tecnològica en l’activitat assistencial

14 juny 2018

Temps de lectura 3 minuts

La Fundació Ave Maria és institució privada sense ànim de lucre que atén de manera especialitzada a persones amb afectacions mentals severes que necessiten assistència en la majoria de les tasques diàries. Aquest acompanyament requereix de personal altament especialitzat i d’un seguiment rigorós de l’evolució dels residents, que al seu torn implica el registre i manipulació d’una quantitat important de dades. Per fer front a les necessitats tant del personal assistencial com del usuaris, la Fundació va començar a desenvolupar eines tecnològiques que facilitaven la seva tasca i milloraven de manera exponencial el resultat.

Fruit de l’èxit d’algunes d’aquestes iniciatives i de l’experiència acumulada durant més de 30 anys, la Fundació va impulsar la creació de l’Institut de Robòtica per a la Dependència (IRD), un centre de recerca especialitzat que els hi permetria desenvolupar la seva activitat innovadora i consolidar-se com a un referent d’àmbit internacional. Els seus impulsors destaquen que, en ser un centre de recerca pensat per i pels seus beneficiaris, l’I+D té lloc de la mà dels residents de la Fundació així com d’altres col·laboradors des de l’inici, de manera que hi ha una garantia de viabilitat i transversalitat.

Exemples de projectes tecnològics

Us deixem una mostra dels seus projectes tecnològics, alguns finalitzats i d’altres en procés de desenvolupament:

· Laundry ID, una bugaderia Inclusiva: Sistema de distribució de roba a la bugaderia sense error per a residències de persones amb gran dependència, per mitjà de xip intel·ligent i programa adaptat, gestionat per persones amb discapacitat lleugera. Més informació aquí.

· L’S3i, un sistema de gestió integral: programa informàtic que permet registrar totes la informació al voltant del resident, que genera si cal alarmes i avisos als professionals i les famílies, mantenint a tot el personal implicat amb un alt nivell de preparació i motivació. Està vinculat a un programa d’explotació de dades que elabora informes a partir de les dades que s’han introduït.

· Programa Armoni: programa informàtic per a desenvolupar les habilitats cognitives (imatge capçalera). Ara, una nova actualització incorporarà el reconeixement d’emocions de l’usuari.

· Rehabibotics, robots assistencials:  per al seu ús en rehabilitació cognitiva de persones amb discapacitat intel·lectual. En fase de desenvolupament.

· Never Alone, una plataforma tecnològica: solució de teleassistència, que facilita la coordinació entre els diferents prestadors de serveis a domicili a persones dependents i que prolongar l’estada en el propi domicili. Projecte En fase de desenvolupament.

· “AutonoMe”, una solució per reconèixer les emocions durant les activitats amb l’educador: Encara en desenvolupament, permetrà reconèixer l’estat emocional de les persones amb alts graus de dependència i personalitzar encara més les intervencions terapèutiques, de forma més eficaç, obtenint un millor desenvolupament psicosocial.

· “Follow Me”, un sistema de posicionament en dispositius motoritzats: Sistema que permet que un conjunt de fins a cinc cadires de rodes puguin seguir la trajectòria del monitor del sense la participació de l’usuari (que no té cognició o capacitat física per conduir-la). Projecte en fase de desenvolupament. Més informació aquí.

Parlem amb el Director de Recerca de l’IRD

Apostar per la innovació tecnològica és rentable? Què li aporta a un usuari? I a un educador? Què cal per a que aquestes iniciatives s’apliquin a altres entitats? Com veus el futur de la Tecnologia assistencial?

Parlem amb Joan Oliver, Director de Recerca de l’Institut de Robòtica per a la Dependencia (IRD).