Intermaps: “El que volem és comprendre com el nostre gènere, la llengua amb la que parlem, l’edat o l’origen marquen com ens sentim en diferents llocs”

15 maig 2024

Temps de lectura 3 minuts

El Grup de Recerca en Gènere i Desigualtats (GRETA) de la Universitat Pompeu Fabra ha impulsat el projecte Relief Maps+, una eina digital ideada per a estudiar les desigualtats socials amb una perspectiva interseccional, relacionant tres dimensions: la social (identitats de gènere, classe social, etnicitat, etc.), la geogràfica (llocs de la vida quotidiana) i la psicològica (efectes sobre les emocions).

GRETA és un grup interdisciplinari dins de les ciències socials i polítiques que té l’objectiu d’investigar el gènere vinculant-lo a altres eixos de desigualtat social com l’ètnia, l’origen, l’orientació sexual, l’edat o la classe social, entre altres.

Com neix el projecte Intermaps i quin és el seu objectiu?

Intermaps neix amb la voluntat d’aprofundir en l’estudi sobre les desigualtats i discriminacions interseccionals, centrant-se en com els efectes que tenen diferents estructures social en la vida quotidiana afecten a les persones de manera diferents segons el seu gènere, ètnia o classe social, entre altres i veure també quin és el rol dels espais en aquesta configuració. L’objectiu és proposar un model teòric i metodològic capaç de sistematizar i caracteritzar les dinàmiques interseccionals per a la població en general i no per un únic grup, aplicant-lo a Catalunya com a cas d’estudi específic.

Què el diferencia d’altres estudis que analitzen les desigualtats socials a Catalunya?

La principal diferència rau en que en el projecte Intermaps partim de l’experiència directa de les persones, no de dades agregades o indicadors i en que integrem diferents aproximacions metodològiques (qualitatives, quantitatives i espacials) en una única eina, els Relief Maps+. El que volem és comprendre com el nostre gènere, la llengua amb la que parlem, l’edat o l’origen marquen com ens sentim en diferents llocs. I com aquesta experiència emocional és també un marcador de les desigualtats socials.

Intermaps utilitza l’eina digital Relief Maps+. Què caracteritza aquesta eina i quin mètode proposa per la recollida, anàlisi i visualització de dades sobre desigualtats?

Els Relief Maps permeten aproximar-nos a les desigualtats i discriminacions des d’una perspectiva interseccional. L’eina permet relacionar tres dimensions: la social, a través de les diferents categories com el gènere, la classe o la raça; la geogràfica, incloent els llocs de la vida quotidiana com la casa, el lloc de treball o l’espai públic; i la psicològica, les emocions que se senten en cada lloc i per cada categoria. Les persones que participen expliquen la seva experiència a través d’aquestes tres dimensions de forma sistematitzada. L’eina també recull les emocions vinculades a llocs concrets a partir de la seva localització a un mapa. Alhora mentre fan això, l’eina afavoreix un procés de reflexió sobre la pròpia posició que pot ser transformador a nivell social.

Relief Maps convida a reflexionar sobre quines emocions sentim en diferents llocs de la nostra vida quotidiana. Per què és tan important conèixer les emocions que senten les persones i com varien segons el lloc per a l’estudi de les desigualtats?

La dimensió emocional s’ha menystingut en les ciències socials i s’ha acostumat a entendre com una qüestió privada i personal. Seguint a diferents autores, nosaltres entenem que sentir-se bé o malament en un lloc afecta a com el podem utilitzar, relacionar-nos-hi, participar, etc. Per exemple, la recerca sobre emocions específiques com la por, ens poden ajudar molt a comprendre com es configuren determinats processos socials a través d’experiències que moltes vegades queden invisibilitzades.

En quin punt es troba el projecte?

En aquests moments estem en la fase de recollida de dades. En el nostre estudi ens interessen les experiències de qualsevol persona que resideix a Catalunya i té més de 8 anys. A més, ens interessa arribar a persones amb posicions molt diverses, per això, estem fent una continua revisió sobre quines veus ens manquen i contactant amb les entitats, associacions, moviments socials, etc. on podem arribar a aquesta diversitat de perfils.

Com podem contribuir en el projecte si som una entitat del tercer sector social?

Des del sector social podeu contribuir posant-vos en contacte amb nosaltres (intermaps@upf.edu) i organitzant un grup de participants. La idea és que aquesta sessió sigui enriquidora per tothom i nosaltres ens ajustarem als interessos de les entitats i de les participants. A part del benefici per la recerca i que permet que veus diverses quedin recollides, el fet de fer aquest exercici pot ser molt enriquidor a nivell individual però també col·lectiu. Tota col·laboració és benvinguda!

Una entitat del tercer sector en pot fer ús i detectar també l’impacte dels seus projectes?

A banda de les diferents sessions de presentació de resultats que poden ser útils per comprendre l’experiència de les persones amb qui es treballa des del sector social, l’eina dels Relief Maps+ serà oberta. És a dir, qualsevol professional podrà crear el seu projecte, decidir quins eixos de desigualtat li interessa explorar, quins espais espais i quines emocions. Així es podran recollir les dades que siguin necessàries per millorar l’atenció a les persones usuàries. La nostra intenció és que aquesta possibilitat estigui disponible al llarg del proper curs.