inVideogames, una oportunitat per al desenvolupament personal i professional de les persones

17 abril 2024

Temps de lectura 6 minuts

inVIDEOGAMES és un projecte que promou el desenvolupament i ús de videojocs aplicats a l’educació, la formació i la salut i genera un efecte positiu en les persones a través de diferents tipus d’iniciatives: cursos de formació, experiències educatives o esdeveniments híbrids com l’inVIDEOGAMES Bootcamp, l’inVIDEOGames JAM o l’inVIDEOGAMES Summit. Parlem amb Frank del Aguila Espejo, de Delaguila, un dels promotors de la iniciativa, sobre els objectius del projecte, els diferents programes que proposen o del seu impacte en la vida de les persones.

Amb quin objectiu neixen els inVideogames BOOTCAMPs?

Els inVideogames Bootcamps neixen amb l’objectiu principal de facilitar a joves i adults, en un moment de canvi vital, l’oportunitat d’especialitzar-se i accedir al mercat del desenvolupament de videojocs aplicats i experiències XR (extended reality), descobrint talents ocults i empoderant-los en el procés.

Aquest programa ofereix una formació no formal, altament pràctica i intensiva, dissenyada per adaptar-se ràpidament a les demandes del mercat. No està lligat a un pla d’estudis rígid ni a la verticalitat del sistema educatiu tradicional, permetent ajustar-se amb agilitat als avanços tecnològics en un entorn on els canvis són constants i ràpids.

La pràctica és el nucli d’aquest programa, amb equips d’estudiants treballant en la creació de productes reals. Per exemple, en el II Invideogames Bootcamp Terrassa, hi ha una col·laboració amb el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, on una infermera experta en salut mental actua com a mentora, guiant els equips en la creació de videojocs amb temàtiques específiques de salut mental. Aquests projectes són provats posteriorment amb pacients del Parc Sanitari, motivant els alumnes en veure l’impacte tangible del seu treball.

Exigim esforç i treball a les persones participants, però també ens preocupem per la seva atenció i benestar emocional. Posant èmfasi en aquesta àrea, oferim un entorn que fomenta el benestar, amb persones mentores i membres de l’organització disponibles per ajudar els participants en qualsevol moment. La formació és altament personalitzada, oferint suport adaptat a les necessitats individuals dels participants.

Un altre motiu crucial per al sorgiment d’aquest programa és el predomini d’institucions privades en l’àmbit del desenvolupament de videojocs a Catalunya, el qual limita l’accés únicament a una elit privilegiada que pot assumir els elevats costos d’aquests programes de formació. El InVideogames Bootcamp busca trencar aquesta barrera oferint formació gratuïta per a tothom, independentment de la seva situació.

A més, l’objectiu és promoure l’ús i desenvolupament dels videojocs més enllà de l’entreteniment, especialment en àrees com l’educació, la formació i la salut mental. Aquestes eines són poderoses per educar, formar i transformar creences i comportaments limitants, així com per millorar el benestar emocional de les persones.

Finalment, estem fent créixer una comunitat al voltant del desenvolupament de videojocs aplicats, on persones participants, mentores i professionals de la indústria es donen suport mútuament per créixer i prosperar.

El programa es dirigeix a persones joves d’entre 18 i 29 anys?

Depèn de la font de finançament. El II inVideogames Bootcamp es dirigeix a joves d’entre 18 i 29 anys, ja que la font de finançament exigeix l’emprenedoria juvenil. En canvi, al III inVideogames Bootcamp hi pot participar qualsevol persona major de 18 anys, sense restriccions específiques d’edat, ja que la font de finançament no imposa cap limitació en aquest sentit.

Heu celebrat ja 3 edicions del programa, dues a Terrassa i una a Fontanilles i ara en fareu una, de nou, a Terrassa, però més orientada a la creació d’experiències audiovisuals. Quin és l’objectiu aquest cop? 

En aquesta nova edició, impulsada per TRS Film Lab, el Parc Audiovisual de Terrassa i Turisme de Terrassa, es busca que els participants creïn narratives audiovisuals interactives per promoure el turisme i el cinema a la ciutat de Terrassa. Els participants rebran formació mentre desenvolupen prototips de productes reals que posteriorment seran utilitzats per les entitats promotores amb els ciutadans de Terrassa. Es crearan experiències relacionades amb la Seu d’Ègara, La Masia Freixa i una altra vinculada a Terrassa Ciutat del Cinema. A més, comptaran amb la guia de persones mentores especialitzades durant el procés de creació de continguts.

En aquesta edició, poden participar persones majors de 18 anys sense restriccions d’edat. Es tracta d’una formació altament personalitzada, adaptada a les necessitats individuals dels participants, i en constant millora. Hem optimitzat el procés de formació d’equips perquè sigui més orgànica. Un canvi fonamental és l’adopció d’un nou motor principal per a la creació de videojocs i experiències immersives, el que ens permet adaptar-nos ràpidament a les noves tendències en la creació de contingut. A més, hem implementat eines d’intel·ligència artificial per agilitzar processos mecànics.

Finalment, els participants tindran accés a la tecnologia proporcionada per TRS Film Lab.

En l’edició anterior, les persones participants van desenvolupar videojocs o experiències XR per promoure la salut mental. Per què vau triar aquest àmbit? 

El II inVideogames Bootcamp Terrassa Salut Mental finalitza el juliol del 2024 amb una Demoday, durant el qual els participants mostraran els videojocs creats a professionals, empreses i altres estudiants.

Vam triar aquest àmbit perquè els problemes relacionats amb la salut mental estan en augment constant i moltes persones estan sensibilitzades amb aquesta temàtica, ja que de diverses maneres els afecta o han tingut algun problema relacionat amb la salut mental. Aquesta sensibilització motiva els participants a involucrar-se en la creació de videojocs que abordin aquest tema.

Els videojocs i les experiències XR són eines molt poderoses per generar emocions. Quan experimentem emocions, tenim una millor capacitat de recordar allò que estem vivint i també podem transformar creences i hàbits que ens poden limitar.

A més, el 53% de les persones d’entre 6 i 65 anys juguen a videojocs a Europa, i aquest percentatge augmenta fins al 73% en el grup d’edat de 15 a 24 anys. Tenint en compte que tantes persones juguen a videojocs, és una oportunitat excel·lent per educar i millorar el seu benestar emocional a través d’aquesta plataforma.

Com es promou la inclusió, especialment de les dones i dels col·lectius en situació de vulnerabilitat, dins del programa?

Dins del programa, es fomenta l’accés equitatiu garantint que les dones i els col·lectius en situació de vulnerabilitat tinguin les mateixes oportunitats d’inscriure’s i participar en igualtat de condicions. Això implica eliminar barreres i facilitar els recursos necessaris per a la seva participació activa.

Al mateix temps, es promou la creació d’entorns segurs, inclusius i respectuosos on totes les persones se sentin acollides i valorades, independentment del seu gènere o situació social. Aquest entorn segur és fonamental per afavorir la participació plena i el desenvolupament personal i professional dels participants.

Una altra iniciativa clau és la busca activa de la representació i visibilitat de les dones i dels col·lectius en situació de vulnerabilitat dins del programa. Això pot implicar seleccionar continguts que reflecteixin la diversitat, convidar persones ponents representatives d’aquests col·lectius i difondre les seves històries i èxits. A través d’aquests esforços, es busca inspirar, motivar i empoderar a totes les persones participants, alhora que es reconeix i valora la seva contribució única al programa.

Quin impacte té el programa en la vida de les persones participants?

El programa actua com a catalitzador per al creixement personal i professional de les persones participants, generant un impacte positiu en les seves vides. Per a alguns d’ells, ingressar a la indústria del desenvolupament de videojocs o continguts audiovisuals interactius representa un èxit, ja sigui com a professionals d’empreses establertes o com a emprenedors. Aquesta participació els proporciona les habilitats, coneixements i xarxes necessàries per prosperar en un sector en constant evolució.

D’altra banda, per a altres participants, el programa suposa un punt d’inflexió que els empodera i els allibera d’una situació de vulnerabilitat. A través de la formació, el suport emocional i les oportunitats brindades pel programa, adquireixen confiança en si mateixos, troben un propòsit i tracen un camí cap a un futur més prometedor. Aquest canvi transformador els ajuda a superar obstacles, enfrontar-se a les adversitats i construir un futur més satisfactori.

En l’edició inaugural del inVideogames Bootcamp, 15 joves van iniciar el programa, dels quals 12 el van completar amb èxit. D’aquest grup, 4 han aconseguit inserir-se en la indústria del desenvolupament de videojocs, mentre que altres dos han optat per continuar la seva formació en programes més especialitzats. Aquests resultats posen de manifest l’impacte positiu i les oportunitats que ofereix el programa per al desenvolupament personal i professional de les persones participants.

Quins han estat els principals reptes a l’hora d’impulsar aquest programa?

Un dels principals reptes ha estat el finançament. Estem profundament agraïts al Servei d’Innovació de l’Ajuntament de Terrassa per haver impulsat la primera edició del programa com a prova pilot. El seu èxit ens ha permès aprendre, millorar el programa i organitzar noves edicions. 

Teniu plans d’expandir o replicar aquest model de programa a altres àrees o per a altres grups demogràfics?

Tenim plans d’expandir i replicar aquest model de programa a altres àrees i per a altres grups demogràfics. Actualment, estem organitzant edicions destinades a adults sense límit d’edat, i també estem iniciant converses per impulsar noves edicions en altres municipis.

Les temàtiques sempre estan vinculades al desenvolupament de videojocs o experiències XR alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquestes iniciatives tenen com a objectiu conscienciar, educar i transformar creences i comportaments limitants per contribuir al canvi social i ambiental positiu.

També estem impulsant altres programes per a diferents grups d’edat, com ara la inVideogames Jam. Aquesta experiència educativa reuneix estudiants de 13 a 25 anys en equips durant 48 o 72 hores per desenvolupar un videojoc alineat amb una temàtica relacionada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). El 2023 vam organitzar tres edicions d’aquest programa, una a Terrassa i dues més a Rennes (França) i Tallinn (Estònia), on vam reunir 270 estudiants. Aquests van treballar en el desenvolupament de videojocs per lluitar contra l’estigma dels joves en la salut mental. A finals d’aquest any, tenim previst organitzar una nova edició.