Joana Barbany: ‘Volem que les empreses pensin en femení i la millor manera és creant empreses des de zero’

10 març 2020

Temps de lectura 3 minuts

Aquest passat 6 de març el departament de polítiques digitals i administració pública va presentar el Pla Dona TIC que pretén donar més visibilitat a les dones i crear polítiques per afavorir l’accés a les dones en l’àmbit TIC. N’hem pogut parlar amb la seva directora perquè ens parli del pla, com també d’altres projectes com la carta catalana per als de drets i responsabilitats digitals i l’ampliació de la Xarxa Punt TIC.

Transcripció del vídeo

Quins són els objectius del Pla Dona TIC?
Sempre són visibilitzar les dones i crear referents això és la qüestió de partida, el que passa que aquest pla que hem presentat sí que incideix molt amb el tema de la emprenedoria digital femenina i amb el que té a veure amb la inserció de la dona amb empreses i amb càrrecs directius perquè entenem que sent un sector en creixement com serà, un sector on hi ha molta manca de talent, sobretot femení, un sector on cal que hi hagi empreses que pensin en femení la millor de fer-ho és creant empreses des de zero.
I també amb tot el que té a veure amb les dades, amb la mesura de les dades en mesurar les accions perquè ara mateix hi ha pocs indicadors són indicadors que no acaben de ser comparables. Tothom parla molt del que sent però dades bones n’hi ha poques també crec que és important crear un observatori que reculli tot aquest tipus de dades i també d’iniciatives.

Quina creus que és la causa del distanciament de les noies i les carreres TIC?
Veus els homes, els Zuckenbergs, els Bills Gates que són tots amb color i molen molt en canvi com a referent femení tens l’Ada Lovelace o la Marie Curie que són unes senyores que van ser unes cracks en la seva època però clar una nena de vuit anys, una àvia  en blanc i negre no és un referent, en tot cas és un referent digital per tota la societat no per les nenes, per tant hi ha una manca clara de referents i qui acaba programant i definint els currículums de les carreres o dels estudis més TIC són homes, per tant  no ho fan d’una manera que sigui atractiva per nosaltres, no saben vendre bé

COm preveieu trencar la fractura de gènere què es genera a les escoles?
Doncs treballant des de l’escola des del professorat les famílies és super important i després doncs que els mestres i les mestres ho tinguin incorporat i que mai diguin a una nena,que això és molt difícil. Això ho estem treballant amb educació però hi ha un projecte molt important a les escoles on s’ha de fer feina

Què creus que és millor que dir-los a totes les noies i dones per encoratjar-les a desenvolupar una carrera en l’àmbit TIC?
Nosaltres ens autolimitem, per tant, un tema d’actitud de creure’ns-ho més llavors aquí, de vegades, hem de sobreactuar, però bé, ho hem de fer.

En quin punt es troba la Carta Catalana per als drets i responsabilitats digitals?
Bé aquesta carta és una eina viva és a dir, no es tanca un dia i s’ha acabat perquè el sector digital està en permanent evolució i transformació i temes que avui no estan sobre la taula d’aquí a cinc mesos, poden estar-hi, ara ja tenim apartats consensuats que ja és molt, pels diferents agents que hi han participat entre els quals vosaltres ara estem obrint dues noves vies de debat que és el tema que té a veure amb el dret laboral o les noves formes de treball que aquí hi ha tot el tema de talent el tema de com podem treballar amb aquest sector digital el tema de l’home i la màquina bé, que hi ha molt de tema i també tot el tema que té a veure amb l’educació digital dels joves per tant aquí també doncs podeu com sabeu hi ha un grup nucli qui és qui fa la feina més de treball d’anàlisi i una vegada ha estat definit doncs un marc sobre el què discutir ho duem en un grup ampliat es debat i es torna, per tant. Diguem-ne que l’objectiu és treure cada tres/quatre mesos un o dos drets i responsabilitats més.

Quins són els propers reptes de la Xarxa Punt TIC?
Ampliar-la i consolidar, el que ja tenim perquè clar tenim una xarxa de centres de punts o sigui tens tot el territori cobert per tant, formar, seguint els formadors i  formadores que hi ha, ampliar on no hi hagi suficients punts la xarxa i també obrir-nos una miqueta a l’entorn al territori fent participar a l’acadèmia, fent participar a la societat civil, fer participar a les empreses i que sigui un espai on realment generi coneixement en benefici del territori