La majoria de les entitats socials catalanes volen rebre suport en mobilitat

1 juliol 2016

Temps de lectura < 1 minut

La major part de les entitats socials de Catalunya estan disposades a rebre suport per millorar la serva relació amb els dispositius mòbils, segons una enquesta realitzada per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, realitzada en el marc del seu V Congrés celebrat dues setmanes enrere.

En concret, el 70% de les entitats que han participat en el qüestionari (impulsat per m4Social a través de l’app del Congrés) han afirmat que estarien disposades a participar en els reptes que m4Social llençarà pròximament per donar solucions a persones en risc d’exclusió a través de la tecnologia.

D’entre les organitzacions que han manifestat la seva voluntat de mobilitzar-se, la majoria estan interessades a col·laborar per trobar solucions per a la inserció laboral, seguida de l’atenció a la infància, l’atenció a les persones grans, l’accés a l’habitatge, l’educació al lleure, la igualtat de gènere, la integració d’immigrants i l’abandonament escolar prematur.

De l’enquesta també es desprèn la poca penetració de les apps en les entitats (el 64% de les entitats no en fa servir cap), tot i que hi ha moltes raons per les quals haurien d’apostar pel mòbil. A més a més, les apps que utilitzen les entitats serveixen majoritàriament per a la comunicació i la gestió interna (WhatsApp, Twitter, Facebook) més que per al camp tècnic d’intervenció social, que és el que veritablement suposaria una revolució. 

En general, hi ha poc coneixement de les actuals solucions mòbils en el tercer sector: només el 22% podria citar un exemple. La que més es coneix és l’app de la fundació Arrels per localitzar persones sense sostre a la ciutat de Barcelona.