Les possibilitats de les dades mòbils en el sector social

18 abril 2017

Temps de lectura 2 minuts

La revolució de les dades, el fenomen del Big Data, o de les dades massives, transforma el sector privat, crear noves vies de negoci, descobreix nous paradigmes i en el sector social i de la cooperació, les Nacions Unides veuen a aquesta revolució, i a les dades mòbils, com una via per facilitar la consecució dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODSs).

Els dispositius mòbils són omnipresents a tot arreu, també als països en vies de desenvolupament. El 63% d’usuaris de mòbils es troben en aquests països. Segons un estudi de l’empresa analítica web StatCounter, els mòbils i les tauletes van superar, per primera vegada, als ordinadors com el principal canal d’accés a Internet.

L’informe “State of Mobile Data for Social Good” mostra el context actual de les dades mòbils, identifica les barreres i suggereix recomanacions per superar-les i expandir l’explotació de dades al sector social. Entre els principals reptes en l’ús de les dades mòbils hi ha el format en què les dades es comparteixen d’acord amb lleis de protecció de dades , i dels drets i de la privacitat dels usuaris.

Es tracta d’utilitzar les dades no només per fer seguiment dels resultats sinó utilitzar-les com a eines d’incidència política per avançar en polítiques i programes basats en l’evidència dirigits a les poblacions més vulnerables. En el cas de les dades mòbils són aquelles que generen els usuaris quan utilitzen els dispositius les capturen, emmagatzemen i les asseguren els operadors mòbils. En aquest sentit, les entitats, ONGs i les administracions tenen l’oportunitat de treballar amb els operadors mòbils per analitzar les dades i utilitzar-les per millorar les necessitats de la societat. Les dades generades estan relacionades amb la localització, el moviment i la mobilitat i que, combinades amb altres vies d’obtenció de dades, poden ajudar a l’ajuda humanitària i als objectius de desenvolupament.

Per tal d’aprofitar les dades mòbils per canvis socials positius, la GSMA, patronal mundial de les operadores mòbils va llançar la iniciativa “Big Data for Social Good”. A la iniciativa s’han sumat els tres principals operadors a Espanya, Telefònica, Vodafone i Orange, juntament amb 13 operadors més de tot el món. Junts, tots aquests operadors representen més de 2.000 milions de clients en més de 100 països.Els primers projectes d’aquesta iniciativa estan centrats en la prevenció i el control d’epidèmies a països com Bangladesh, Brazil, India, Myanmar i Tailàndia.

A les Nacions Unides, s’ha creat la iniciativa Global Pulse i s’han instal·lat diferents laboratoris de dades a diferents parts del món (com Uganda o Indonèsia) per a promocionar les possibilitats que té el Big Data en el desenvolupament sostenible, l’acció humanitària, i per forjar col·laboracions publico-privades de compartició de dades per generar eines analítiques i d’innovació social.