Les TIC impulsen les microdonacions com a via de finançament de les entitats socials

24 maig 2019

Temps de lectura 3 minuts

Els avenços tecnològics han facilitat la consolidació de noves vies de finançament per al Tercer Sector Social basades en el software de comerç electrònic i crowdfunding. Avui dia, les potencials donants d’un projecte disposen d’un ampli ventall de causes a les quals donar suport i uns tràmits extremadament senzills per formalitzar petites aportacions puntuals o periòdiques que asseguren la sostenibilitat dels projectes. Empreses com WorldCoo o Teaming, són dos exemples d’un model de negoci que aposta per la innovació social.

En l’era del Big Data, al llarg del dia es multipliquen els missatges que rebem i que ens conviden a consumir una infinitat de serveis i productes. Per sort o per desgràcia, les entitats han d’introduir la seva estratègia de finançament en aquesta dinàmica vertiginosa i les TIC poden jugar un paper molt important a l’hora de captar persones disposades a fer microdonacions, tenint en compte el seu perfil: limitació de temps, sobrecàrrega d’oferta, disposició a donar petites quantitats i rebuig cap a qualsevol tràmit que sigui poc menys que immediat. Aquest model de finançament pot plantejar inconvenients com la manca de coneixement de les causes socials darrere dels projectes o la dificultat per fidelitzar donants. Per altra banda, el  format de les microdonacions pot multiplicar la captació de donants potencials i incrementar exponencialment els fons recaptats.   

El Tercer Sector Social ha anat incorporant en la seva estratègia de fundraising la col·laboració amb plataformes que faciliten la connexió entre entitat i donant a través de les noves tecnologies. Aquestes empreses donen resposta a les necessitats de múltiples agents: entitats (captació de fons), ciutadania (potencials donants) i empreses (Responsabilitat Social Empresarial). Aquestes darreres, cada cop opten més per donar valor afegit a la seva marca involucrant les seves plantilles o clientela en la captació de recursos per a projectes solidaris.  

Les persones que tenen voluntat de donar suport a causes solidàries disposen de múltiples plataformes digitals que visibilitzen projectes d’entitats que necessiten suport financer per tal de fer-se realitat, per seguir-se desenvolupant o per ampliar-ne la repercussió. El o la potencial donant podrà contrastar-ne la utilitat pública, la quantitat de suport que està rebent i decidir donar-li suport en no gaire més d’un parell de ‘clics’. Aquest seria el cas, entre altres, de la plataforma Teaming, una eina online per recaptar fons per causes socials a través de microdonacions d’un euro al mes a través de la creació d’una comunitat de suport articulada al voltant d’una empresa, una universitat o un grup de particulars. Tanmateix, nous models de fundraising estan sorgint basats en el consum quotidià.

 

WorldCoo: com introduir les microdonacions en el nostre dia a dia

Aquesta empresa catalana nascuda el 2012 desenvolupa i implementa diferents canals de recaptació per tal d’ajudar les entitats socials a trobar els recursos econòmics necessaris per finançar els seus projectes socials. Ho aconsegueix gràcies a la col·laboració de treballadors i clients d’empreses de diversa índole, qui tenen l’oportunitat de mostrar el seu compromís mitjançant el concepte d’arrodoniment solidari, que consisteix a arrodonir l’import d’una compra i donar la diferència a causes socials. Aquestes microdonacions (des de cèntims) es poden realitzar gràcies a les passarel·les de pagament o plataformes en línia que permeten al client donar una petita quantitat en el moment que es disposa a pagar la seva compra presencialment o bé via e-commerce. WorldCoo ofereix els seus serveis a entitats socials i realitza la intermediació amb les empreses per tal de d’oferir projectes que s’ajustin a la seva política de responsabilitat social

Poden aquests nous models de finançament, amb una menor fidelització de donants i un coneixement més general de les causes, augmentar la recaptació i la xarxa de donants? Amb aquesta publicació obrim una sèrie d’articles per reflexionar sobre models innovadors de finançament a través de les microdonacions, pròximament donarem veu a algunes de les entitats que els han implementat amb èxit.