Marta Martorell: ‘La col·laboració amb el tercer sector és clau per construir una societat digital més inclusiva i justa’

6 maig 2024

Temps de lectura 6 minuts

Marta Martorell Camps és líder en innovació de processos participatius a escala local, regional i nacional. Actualment, exerceix com a directora de l’àrea de Tecnologies Socials Digitals de la Fundació i2CAT que, entre altres, treballa línies de recerca centrades en l’impacte d’aquestes tecnologies en la ciutadania, en la posada en marxa de tècniques i metodologies de facilitació per a l’adopció de noves tecnologies alineades amb estils de vida saludables i valors culturals o en el disseny i implementació de polítiques i estratègies d’innovació per a la transformació social i digital. Parlem amb ella per conèixer millor la tasca d’i2CAT i per reflexionar sobre la societat digital del futur.

Com neix i2CAT i amb quin objectiu?

El centre es va constituir formalment el 22 de setembre de 2003 com a un espai de recerca i innovació tecnològica amb la voluntat d’obrir camí en els usos i capacitats que oferia la xarxa d’internet. Cal destacar, a més a més, que el centre va ser co-dissenyat de manera col·laborativa entre universitats, el govern de llavors i empreses i entitats del sector públic i privat. L’evolució d’i2CAT ha anat sempre lligada a la de les tecnologies digitals avançades, des de les proves amb una xarxa wifi incipient que prometia connectivitat a tot arreu, la usabilitat de la banda ampla, l’avenç de la fibra òptica, o el trajecte que ha portat les generacions mòbils des de l’1G fins al 6G que s’està investigant actualment. Alhora, el centre sempre ha treballat per les necessitats de la ciutadania atenent la diversitat territorial catalana i global. 

Més de 220 persones treballen a i2CAT. Acabem de celebrar el nostre 20è aniversari i podem dir que som un centre de referència en l’àmbit de les tecnologies digitals avançades i de la innovació social i digital a escala de Catalunya, estatal i europea.

Quin tipus d’activitats i projectes impulseu des de l’organització?

La Fundació i2CAT és un centre de recerca tecnològica que lidera activitats d’R+D+I en tecnologies digitals avançades i la seva arquitectura, aplicacions i serveis. Portem més de 20 anys treballant en projectes i activitats de recerca digital i innovació en els àmbits de la 5G/6G, IoT, tecnologies immersives i interactives, ciberseguretat, blockchain, intel·ligència artificial, comunicacions espacials i tecnologies de la societat digital. 

Som una de les entitats més actives en els programes de recerca finançats per la Comissió Europea. Des de 2006, i2CAT ha participat en 95 projectes i ha obtingut més de 34 milions d’euros de finançament en el marc dels programes FP6, FP7, H2020 i Horizon Europe per desenvolupar projectes pioners en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

A més a més, des del centre col·laborem amb empreses, administracions públiques, institucions acadèmiques i la ciutadania per contribuir en la definició i vertebració d’un sistema universal d’innovació digital i que Catalunya esdevingui una societat digital avançada i es consolidi com a model de referència més enllà de les nostres fronteres.

Com d’importants són les aliances i la col·laboració amb altres agents en el vostre dia a dia

i2CAT participa activament en les estratègies i polítiques digitals de la Generalitat de Catalunya i altres administracions públiques per impulsar la seva transformació tecnològica digital i apuntalar l’ecosistema digital públic. També coopera estretament amb el sector privat (empreses i entitats privades) desenvolupant solucions innovadores que resolguin reptes complexos. Aquestes col·laboracions es canalitzen a través de diverses modalitats de transferència tecnològica, com ara patents i spin-offs. La fundació té un compromís ferm en la creació d’un futur digital sense deixar a ningú endarrere. 

En el meu dia a dia com a directora de l’àrea de Digital Society Technologies del centre, les aliances i la col·laboració amb altres agents són molt importants. Els nostres projectes estan basats en ecosistemes d’innovació universal i, per tant, amb perspectiva d’inclusió i en l’anomenada 4 hèlix. Treballar amb altres organitzacions, empreses i institucions ens permet compartir el nostre coneixement i crear sinergies que ens portin a desenvolupar projectes més innovadors i impactants. A través de les aliances, podem compartir coneixements, tecnologies i recursos, augmentant així la nostra capacitat per abordar reptes complexos i impulsar la innovació en el camp de les tecnologies de la societat digital. En resum, les aliances i la col·laboració són fonamentals pels èxits compartits i per al desenvolupament de solucions que tinguin un impacte positiu en la societat.

Fomenteu la col·laboració per dissenyar i construir la societat digital del futur. Com us imagineu aquesta societat? Com de lluny estem d’ella?

Jo, particularment, m’imagino una societat digital del futur basada en un Estat del Benestar digital. És a dir, una societat digital socialment inclusiva, econòmicament sostenible, políticament democràtica i interseccionalment equitativa. En aquesta societat, les tecnologies digitals haurien d’estar al servei de les persones. A mi, m’agrada imaginar-me-la sense barreres per a cap persona, amb una aproximació interseccional i universal.

Per aconseguir aquesta visió, és necessari fomentar la col·laboració entre diferents sectors de la societat, incloent-hi governs, empreses, institucions acadèmiques, organitzacions sense ànim de lucre i la mateixa ciutadania. La col·laboració és clau per dissenyar i implementar polítiques, programes i projectes que abordin les desigualtats digitals i promoguin la inclusió digital. També per crear les eines necessàries per a una capacitació progressiva que garanteix que totes les persones tinguin accés a les oportunitats que ofereix la societat digital.

Per tant, és crucial continuar fomentant la col·laboració i la innovació per abordar aquests reptes de manera efectiva i avançar cap a una societat digital més equitativa i justa per a tothom. 

En aquesta societat digital que estem construint, què hem de tenir en compte per garantir que el coneixement i la tecnologia estiguin al servei de les persones?

És necessari adoptar una aproximació centrada en les persones, en els seus drets i necessitats, assegurant que les tecnologies siguin desenvolupades i utilitzades de manera responsable i inclusiva.

Resulta molt important tenir en compte l’accessibilitat i la inclusió en el disseny i en l’ús de les tecnologies. És important involucrar a les persones en el procés de disseny, desenvolupament i implementació de les tecnologies i les polítiques digitals, assegurant-se que les seves veus siguin escoltades i que les seves necessitats siguin considerades. A la vegada, s’ha de garantir l’educació i l’alfabetització digital per a tothom.

Finalment, crec que el disseny i l’evolució tecnològica han d’estar guiades per principis ètics que prioritzin el benestar de les persones i assegurin que no es discrimini ni es causin danys a cap persona. Per això, cal total transparència i responsabilitat en el desenvolupament i en l’ús de les tecnologies i, per descomptat, cal tenir en compte l’impacte ètic i social d’aquestes.

Com hem d’avançar cap a una economia i societat digital sense deixar ningú enrere? 

Per avançar cap a una economia i una societat digital inclusiva i equitativa és necessari adoptar un enfocament integral que prioritzi la participació comunitària, l’accés universal a la formació i l’alfabetització digital, la promoció de la diversitat, la protecció dels drets digitals i la innovació socialment responsable. Aquest enfocament és fonamental per construir una societat digital justa i transversal.

I, sobretot, cal tenir en compte el desenvolupament i la implantació de les tecnologies digitals avançades (TDA) per a la millora de les condicions sociolaborals de les persones més vulnerables i liderar la transició cap a una digitalització inclusiva.

Els governs i la societat hem d’entendre que aquestes tecnologies digitals han d’estar inspirades en una recerca i innovació sobre els nous drets humans a l’era digital. La mateixa UE proposa una estratègia en favor d’una societat digital sustainable and human centric, és a dir, sostenible i que posi a les persones al centre. 

Com pot contribuir el tercer sector social als processos de recerca i innovació en tecnologies digitals avançades que impulseu?

El tercer sector social pot contribuir de manera significativa als processos de recerca i innovació en tecnologies digitals avançades, fent que les solucions desenvolupades estiguin orientades a millorar la qualitat de vida dels col·lectius en situació de vulnerabilitat. La col·laboració estreta entre el tercer sector, els/les investigadors/es i les persones responsables de desenvolupar la tecnologia és clau per aconseguir aquest objectiu: una societat digital més inclusiva i justa.

Les organitzacions del tercer sector teniu una comprensió molt acurada i profunda de les necessitats i els reptes dels col·lectius en situació de vulnerabilitat i, per tant, podeu contribuir molt especialment en la recerca, en la cocreació, en el codisseny i en el desenvolupament d’una tecnologia per resoldre aquestes problemàtiques específiques. 

Igualment, també és clau que les organitzacions del tercer sector estigueu involucrades en les proves pilot i en l’avaluació, per tal de recollir informació sobre la viabilitat, l’impacte i les millores contínues a adoptar. I, finalment, el paper del tercer sector en la implementació de les solucions en i a través de les comunitats és essencial.

Marta Martorell