Negocis pels Objectius de Desenvolupament Sostenible: Oportunitats per innovadors socials

24 juliol 2017

Temps de lectura 2 minuts

Per definició, un innovador social busca eines i estratègies per solucionar les necessitats d’una comunitat o societat. Un innovador social observa les injustícies i desigualtats socials i econòmiques i busca com reduir-les d’una manera que sigui efectiva i viable. Precisament per a potenciar aquest lligam entre innovació i desenvolupament, l’organització mundial Business & Sustainable Development Comission ha publicat un informe on dóna detalls sobre la situació econòmica, social i mediambiental a escala mundial, i maneres per alinear el teu negoci amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

L’objectiu de l’informe és tant mostrar les àrees de millora social com les oportunitats de negoci que se’n deriven, amb la fi que els innovadors socials puguin desenvolupar negocis que serveixin per assolir els ODS. L’informe es divideix en quatre parts essencials: oportunitats de negocis enfocades a assolir els objectius, claus per gestionar un negoci per un món millor, el finançament sostenible, i la renovació del contracte social. En el primer d’aquests capítols es llisten les 80 oportunitats de negoci sostenible que més estan creixent, dividint-les entre: menjar i agricultura, ciutats, energia i materials, i sanitat i benestar. Els reptes d’m4Social s’alineen a la perfecció amb les oportunitats sostenibles dins les ciutats: habitatge assequible, transport públic, compartir cotxes, vehicles autònoms, ciutats resilients, turisme cultural…

Per la seva banda, Causeartist, una plataforma social dirigida als emprenedors, ha recollit a partir d’aquest informe 40 dades xocants que són rellevants per innovadors i emprenedors socials. D’aquestes, destaquem les que creiem que poden inspirar en la creació de negocis amb fins socials, amb l’objectiu de millorar la societat en la qual vivim:

 

Font:

40 Facts & Figures About The Current Global Economy For Social Innovators. Causeartist. Disponible a: http://www.causeartist.com/facts-about-the-global-economy-that-social-innovators-can-use-to-solve-great-challenges/

Better Business, Better World: The report of the Business & Sustainable Development Commission. Business & Sustainable Development Comission. Disponible a: http://report.businesscommission.org/uploads/BetterBiz-BetterWorld_final.pdf