Presentem l’estudi sobre l’Impacte de la Bretxa digital en les persones ateses per entitats socials

16 juny 2020

Temps de lectura 3 minuts

Avui 16 de juny hem celebrat la jornada PERSONES ON, PERSONES OFF per a la presentació de l’estudi sobre l’Impacte de la Bretxa Digital en les persones ateses per les entitats socials”.

A l’estudi es reflexiona com la revolució digital està generant desigualtats i exclusió social entre les persones en situació de vulnerabilitat que reben serveis i suports a través de les entitats del tercer sector. 

L’estudi, elaborat per m4Social amb la Fundació Ferrer i Guàrdia, s’ha focalitzat en uns col·lectius específics: persones amb discapacitat física; infància, adolescència i joves; persones en situació de pobresa i persones amb problemes de salut mental i drogodependències, amb l’objectiu de tenir una visió general del fenomen de la bretxa digital entre les persones ateses i, a la vegada, que fos la més precisa possible.

L’informe mostra com la bretxa digital és un fenomen que sorgeix d’unes desigualtats que no només són digitals perquè en la base hi ha una bretxa social. Per això, des de m4Social defensem que l’accés a internet és també un dret fonamental i reclamem crear un bo digital, com els bons socials tèrmics i elèctrics, amb rebaixes en les factures d’internet per a persones vulnerables per garantir el compliment d’aquest dret.

La jornada ha arrencat amb la reclamació per part de la presidenta de la Taula, Francina Alsina, de considerar l’accés a Internet un dret fonamental, que obre la porta a la garantia d’altres drets com l’educació, el treball, el lleure, etc. A més ha posat sobre la taula la necessitat que les operadores i els agents implicats ofereixin bons digitals socials a imatge dels que ja hi ha en l’àmbit de l’electricitat i l’energia. 

També han participat en la benvinguda la Sònia Fuertes (Comissionada d’Acció Social de l’Ajuntament de Barcelona) i en Josep Ginesta (Secretari General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies). 

La Sílvia Luque (directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia) i la Sandra Gómez (tècnica de recerca de la Fundació Ferrer i Guàrdia) han presentat els principals resultats de l’estudi que es centra en 3 aspectes concrets de la bretxa digital: l’accés (la capacitat, les oportunitats i les possibilitats  per accedir a recursos i dispositius TIC i a Internet, així com les limitacions en relació amb l’autonomia, l’accessibilitat i la usabilitat), l’ús ( la capacitació, les competències i les habilitats digitals) i la qualitat d’ús: (com s’aprofiten les TIC en en àmbits com el laboral, l’econòmic, l’educatiu, el social, de benestar, de salut o de relacions socials).

L’última part de la jornada ha constat d’un debat, moderat per Roger Palà (coordinador i soci fundador de Crític), en el qual han participat María Felisa Círez (tècnica en intervenció social a Accem (ECAS) y co-autora de l’informe Brechas 2.0.) i Liliana Arroyo (Investigadora de l’Institut d’Innovació Social (ESADE) i experta en transformació digital i impacte social). 

Durant aquest debat s’han posat sobre la taula temes com el gènere, la diversitat de famílies, l’educació, les polítiques digitals així com també el dret fonamental a l’accés a internet i el repte en comú en l’actualitat, on conflueixen la bretxa digital i la situació d’emergència social causada per la COVID-19: remar en conjunt generant aliances, movilitzant el teixit i aprofitant els espais que tenim per tal de desbloquejar oportunitats i reduïr la bretxa digital i social en els col·lectius més vulnerables. 

Des de m4social i la Taula del Tercer Sector volem agraïr la col·laboració de tots i totes les ponents així com de les persones assistents i la seva participació en la jornada PERSONES ON, PERSONES OFF, presentació l’estudi sobre l’Impacte de la Bretxa Digital en les persones ateses per les entitats social”.

Podeu accedir lliurement al vídeo de la jornada, a l’estudi de m4social, al resum executiu i a la presentació compartida durant la jornada.