Sensorització d’habitatges socials: Design Thinking

8 febrer 2018

Temps de lectura < 1 minut

El passat mes de desembre, la Fundació Família i Benestar Social, la Fundació Iniciativa Social, la Fundació Privada Hàbitat 3 i la Fundació Privada Foment de l’Habitatge Social, quatre fundacions integrades a la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i la companyia d’infraestructures de telecomunicacions Cellnex Telecom, van signar un conveni de col·laboració per dur a terme un projecte pilot per a desenvolupar l’Internet de les coses a habitatges destinats a col·lectius en risc d’exclusió social.

Dimarts 6 de Febrer, a la seu de Cellnex es va realitzar una sessió basada en conceptes design thinking organitzada per l’empresa d’infraestructures de telecomunicacions. Una sessió estratègica en la que es va seguir una metodologia de disseny conjunt per trobar solucions a problemes fent servir diferents punts de vista. Hi van participar diferents membres de l’equip de Cellnex, de cadascuna de les fundacions, de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social i de l’equip de m4Social.

Després de la presentació de cadascun dels participants, i amb una descripció breu d’àmbit i posició, es van crear tres equips de treball multidisciplinaris, que incloïen actors de cadascun dels sectors.

Durant la jornada es va seguir un itinerari de dinàmiques, que va començar amb una descripció i la realització d’un diagrama amb les activitats que es desenvolupen a un habitatge social, descripció dels actors que hi intervenen, els serveis, i possibles incidències que s’hi poden generar. Així durant la jornada en cada equip de treball es van definir necessitats, conèixer tecnologies i dissenyar solucions que es posaven en comú entre tots per, finalment donar lloc a tres solucions o propostes definides.

Las sessió design thinking ha permès fer un avanç en el propòsit del projecte, i permetrà ampliar el ventall de solucions ja plantejades amb les idees aportades pels participants.