Finalitza la instal·lació de sensors d’habitatges socials

10 maig 2018

Temps de lectura 3 minuts

Ja fa uns mesos que es va engegar el projecte de sensorització d’habitatges socials, en el que quatre fundacions integrades a la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i la companyia d’infraestructures de telecomunicacions Cellnex Telecom, estan treballant. Les quatre fundacions que participen en aquest projecte pilot són la Fundació Família i Benestar Social, la Fundació Iniciativa Social, la Fundació Privada Hàbitat 3  i la Fundació Privada Foment de l’Habitatge Social. Els objectius d’aquest projecte són, per una banda millorar l’eficiència en la gestió dels habitatges socials i per l’altra avançar en la transformació digital de les entitats de la Taula.

Després de diverses reunions de definició, planificació i una jornada de design thinking, Cellnex ha sensoritzat 6 habitatges socials i durant tot un any es recolliran les dades de consum energètic i altres indicadors, i s’emmagatzemaran en una plataforma digital securitzada que l’empresa posa a disposició de les entitats. Es tracta d’una prova pilot , que permetrà a les entitats aprendre una nova metodologia i optimitzar la seva tasca.

Prèviament a la sensorització, es van definir una sèrie de casos d’ús, és a dir tots aquells àmbits on es col·locaria un sensor per resoldre alguna de les problemàtiques: consum energètic, temperatura i humitat dels habitatges. Per altra banda, es van registrar tota una sèrie de variables inherents a l’habitatge (localització, antiguitat, dimensions, alçada, orientació i tipus de tancament) així com altres factors relacionats amb els usuaris per a poder-los tenir en compte en cada cas. Es va plantejar que el pilot fos d’un any de durada, per tal de recollir les dades en les diferents estacions i les diferents casuístiques que aquestes plantegen.

Casos d’ús, sensors i funcions

Els casos d’ús definits van ser els següents:

Consum energètic

Són casos d’ús que fan referència al consum general d’aigua, llum i gas de l’habitatge.  Es fan servir els següents sensors:

· Sensor de consum d’aigua: llegeix el consum i l’envia a la plataforma de recollida de dades.

· Sensor de consum elèctric: llegeix el consum elèctric de l’habitatge i l’envia a la plataforma de recollida de dades.

· Sensor de consum de gas: Llegeix el consum de gas i l’envia a la plataforma de recollida de dades.

 

Sensors de consum d’aigua (esquerra) i de consum elèctric (dreta)

Temperatura i Humitat de l’habitatge

Són casos d’ús en base a la temperatura de confort i la diferència amb la temperatura interior a l’habitatge.

· Sensors de temperatura i humitat:

Sensors de temperatura i humitat interior (esquerra) i exterior (dreta)

Recollida de dades i definició d’alarmes

Els sensors envien les dades a una plataforma segura que permet controlar la connexió de cadascun dels sensors a temps real o extreure les dades d’un aparell en un moment determinat. Les dades que es recullen a la plataforma estan codificades i no permeten el lliure accés a les mateixes.

 

Plataforma de control de connexió i recollida de dades de Cellnex

Les dades recollides dels habitatges socials, seran enviades a un software de visualització que estarà a disposició de les entitats, que podran  gestionar les dades que se’n generin. D’aquesta manera les entitats podran veure en un panell de control tota la informació dels seus habitatges.

Durant els primers mesos de recollida de dades, les entitats podran definir una sèrie d’alarmes directes per preveure situacions de risc o de deficiència de consums dels seus habitatges.

De forma genèrica es contempla definir: Detecció de fuites d’aigua a través d’un consum continuat, excés de consums, temperatures per sota/sobre de la temperatura de confort i humitats per sota/sobre de la humitat estàndard.

Look & Feel del software de visualització de les entitats, encara en procés de desenvolupament.