Technovation Girls Catalonia

26 gener 2024

Temps de lectura 4 minuts

L’ocupació de les dones al sector TIC ha crescut un 5,9% en els últims 5 anys i s’acosta al 34%, segons dades de l’Institut Català de les Dones (ICD), òrgan adscrit al Departament d’Igualtat i Feminismes, que les ha inclòs en l’últim dossier ‘Dones en les TIC’. L’informe mostra una participació cada cop més important, però encara desigual de les dones en aquest àmbit, on tradicionalment hi ha hagut un biaix de gènere.

Pel que fa als diferents perfils tècnics dins del sector, les dades mostren una bretxa important. En la gestió i desenvolupament de projectes TIC és on hi ha un percentatge més alt de dones (32,7%) comparat amb la producció de programari (25,8%) o el desenvolupament d’infraestructures TIC (18,7%). Els homes suposen el 90,1% de l’alumnat matriculat en cursos de Formació Professional relacionats amb les TIC, mentre que les dones en són el 9,9%. A la universitat, només el 7,3% dels títols universitaris obtinguts per dones van ser en enginyeria i arquitectura, enfront del 27% dels obtinguts per homes.

En aquest context, Technovation Girls és una iniciativa dirigida a nenes i noies entre vuit i divuit anys que busca promoure la participació femenina en l’àmbit tecnològic i combatre la bretxa de gènere. Ho fa a través d’un concurs internacional de tecnologia que cada any convida a nenes, adolescents i joves a crear una solució tecnològica a un problema social. El programa té una durada d’unes dotze setmanes, on es treballen diferents capacitats i habilitats i tot el procés d’ensenyament-aprenentatge de les més joves està acompanyat i guiat per una persona mentora, experta en programació, comunicació o gestió de projectes, entre altres.

Ara, arrenquen un nou curs i el procés d’inscripció encara està obert a la web oficial de Technovation Girls. La data oficial d’inici del projecte és el 31 de gener i la data d’entrega el 24 d’abril. Al llarg d’aquests tres mesos, l’objectiu és que les participants aprenguin a utilitzar la tecnologia com a mitjà per solucionar un problema real del seu entorn i que desenvolupin competències com: treball en equip, parlar en públic, pensament crític, resolució de problemes, autoestima, entre altres. Fins ara, més de 1.500 nenes i adolescents han participat en edicions anteriors de Tecnhovation Girls i, l’any passat, es van desenvolupar un total de 60 projectes. Un 60% de les participants, treballen en l’àmbit STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) i un 76% han iniciat una formació de grau en STEM. 

Des de m4Social, parlem amb la Noelia Álvarez, una de les tecnòlogues que és ambaixadora de la iniciativa, i reflexionem sobre la participació de nenes, adolescents i joves en entorns tecnològics, així com de l’impacte social de la tecnologia. 

Com valoreu la situació actual de la dona en el món de les TIC?

Encara que en els darrers anys es nota una certa millora i hi ha més presència de dones en el camp de les TIC, és cert que encara estem lluny del fet que hi hagi una certa paritat

Des de Technovation, valorem positivament totes les actuacions que s’estan duent a terme des de diferents agents per a empoderar les dones i propiciar que cada vegada hi hagi més representació femenina en món TIC, però veiem que encara hi ha molta feina a fer.

Quines mesures o accions creieu que són clau per animar a les dones a emprendre un camí en la tecnologia?

Encara hi ha una desigualtat de gènere evident en els camps STEM i les empreses TIC. Per trencar amb aquests estereotips, cal adoptar un abordatge multifacètic. Creiem que és essencial fomentar una educació inclusiva des de les etapes inicials, estimulant la participació equitativa de tots els gèneres en àrees com la tecnologia. Això implica implementar programes escolars que facin que les disciplines STEM siguin més accessibles i atractives per a tothom. Alhora, destinar esforços a la creació de models de rols femenins forts en la tecnologia és clau. La visibilitat de dones exitoses en aquests camps pot inspirar i desafiar les percepcions tradicionals de les carreres tecnològiques com a dominis exclusivament masculins. Establir programes de mentoria també és una eina poderosa per proporcionar suport personalitzat i orientació a les dones que consideren una carrera en tecnologia. 

D’altra banda, la consciència i la sensibilització són factors decisius per combatre els estereotips de gènere. Les campanyes que destaquen les contribucions significatives de les dones en la ciència i la tecnologia poden ajudar a canviar les percepcions culturals i a desmantellar els prejudicis existents.

Com d’important és fer visibles referents femenins i experiències i aportacions de les dones en el món de la ciència i la tecnologia per impulsar aquest canvi?

És absolutament essencial fer visibles les dones referents en el món de la ciència i la tecnologia. Quan destaquem les seves experiències i aportacions, estem no només reconeixent el seu talent sinó també desmantellant l’estigma de gènere que ha perpetuat la percepció equivocada que aquests camps són exclusius dels homes. Aquesta visibilitat actua com a font d’inspiració per a les noves generacions de dones, mostrant-los que no només són benvingudes, sinó que poden excel·lir. També contribueix a construir una comunitat més sòlida i de suport entre les dones en aquests àmbits, superant barreres i fomentant una cultura d’igualtat. En resum, fer visibles les dones referents no només reconeix la seva contribució sinó que també és una passa crucial per crear un entorn més inclusiu i equitatiu en la ciència i la tecnologia.

Per què creieu que la tecnologia pot ser una aliada per donar una resposta a reptes socials?

Creiem que la tecnologia esdevé una aliada crucial en abordar els reptes socials per la seva capacitat única de proporcionar solucions innovadores i escalables. A través de la tecnologia, podem millorar l’eficiència en la prestació de serveis bàsics com educació i salut, arribar a comunitats recòndites amb informació vital i facilitar la comunicació i la col·laboració a escala mundial. Les eines tecnològiques, com la intel·ligència artificial i la recopilació de dades, ofereixen una comprensió més gran dels reptes socials, permetent dissenyar solucions més precises i adaptades. Així, la tecnologia no només millora l’accessibilitat, sinó que també pot ser un motor per a la consciència i la mobilització social, posant en relleu la seva importància com a aliat en la lluita contra problemes socials crítics.

Què cal tenir en compte a l’hora de desenvolupar una solució innovadora que generi un impacte real en la societat?

Una solució innovadora amb impacte real ha de tenir en compte el context local, promoure la col·laboració, involucrar la comunitat, ser sostenible i tenir una perspectiva ètica en el seu desenvolupament.

 

Technovation Girls Catalonia