Les TIC i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (I)

18 setembre 2018

Temps de lectura 5 minuts

Ara fa 3 anys, al setembre del 2015, Nacions Unides va celebrar una cimera especial per acordar i presentar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible amb l’objectiu de construir un món millor pel 2030. Aquesta agenda la formen 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que es sostenen sobre 3 pilars principals: eradicar l’extrema pobresa, combatre la desigualtat i la injustícia, i solucionar el canvi climàtic. Podeu consultar-los en detall clicant a l’enllaç: The 17 goals.

La innovació tecnològica te un paper clau a l’hora de millorar el desenvolupament econòmic, facilitar la inclusió social i permetre una millor protecció del medi ambient. Per això, la International Telecommunication Union ITU, que és l’agència de les Nacions Unides especialitzada en les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), va llançar la campanya #ICT4SDG (de l’anglès Information and Communication Technology for Sustanaible Developmental Goals), convidant a tothom a unir-s’hi.

En aquesta línia va realitzar un informe sobre els riscos i oportunitats en l’ús de les TIC per aconseguir els ODS. Podeu consultar l’informe complet en aquest enllaç: Fast-forward progress: Leveraging tech to achieve the global goals. A més, d’una manera més interactiva va crear l’eina l’eina SDG Mapping Tool.

 

 

Vídeo Campanya ICTs for a Sustainable World #ICT4SDG

Les TIC i els ODS 1-9

En aquesta primera part de l’article, explicarem breument com les TIC contribueixen als ODS 1-9.

  • ODS 1: Posar fi a la pobresa en totes les seves formes en tot el món

Encara hi ha més de 2 mil milions de persones “no bancades” al món. Ara, gràcies als serveis financers digitals, per primera vegada molts participen en l’economia digital; i l’accés als serveis financers ha demostrat ser un pas fonamental per ajudar les persones a sortir de la pobresa.

Més informació i exemples

  • ODS 2: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible

Per alimentar una població en creixement, l’agricultura s’està desenvolupant de manera intensiva. Les TIC ajuden als agricultors a millorar el rendiment dels cultius i la productivitat empresarial a través d’un millor accés a la informació del mercat, previsions meteorològiques, programes de formació i altres continguts en línia adaptats a les seves necessitats.

Més informació i exemples

  • ODS 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats

Les TIC tenen el potencial de proporcionar beneficis a tot l’ecosistema sanitari global. Els pacients poden contactar-se amb serveis d’atenció mèdica independentment de la seva proximitat al centre assistencial. Els treballadors sanitaris poden, per exemple, aprendre i preparar-se per brots de malalties, identificar símptomes del pacient, seguir els protocols de tractament establerts, realitzar diagnòstics remots, accedir a l’assistència d’experts, etc. L’anàlisi Big Data pot ajudar a produir instantànies, analitzar tendències i fer projeccions sobre brots de malalties, ús del servei sanitari, dels coneixements, actituds i pràctiques dels pacients.

Més informació i exemples

  • ODS 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tots

Les TIC estan impulsant una revolució en la formació online, que s’ha convertit en una de les indústries de creixement més ràpid del món. Els dispositius mòbils permeten als estudiants accedir als recursos d’aprenentatge en qualsevol lloc i moment. Els professors utilitzen dispositius mòbils per a tot, formació i tutoria interactiva. De fet, l’aprenentatge mòbil té la capacitat d’ajudar a trencar barreres econòmiques, diferències entre les zones rurals i urbanes, així com la desigualtat de gènere.

Més informació i exemples

  • ODS 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a totes les dones i les nenes

Les TIC poden oferir grans oportunitats per a la igualtat de gènere permetent a tothom tenir accés als mateixos recursos i oportunitats online. Permeten a les dones obtenir una veu més forta a la seva comunitat, al govern i a nivell global. Les TIC també poden oferir noves oportunitats per a l’apoderament econòmic de les dones creant oportunitats empresarials i laborals per a dones com a propietàries i gestores de projectes, així com a treballadores de nous negocis. Tot i això, a la xarxa hi ha fins a 250 milions de dones menys que homes. Si volem aconseguir la igualtat de gènere cal abordar de manera urgent l’escletxa de gènere en l’accés a les TIC.

Més informació i exemples

  • ODS 6: Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a tots

L’aigua poc segura i sanejada produeix més de 800.000 morts cada any. Per a una gestió intel·ligent de l’aigua les TIC són especialment importants, facilitant la mesura i el control del subministrament, així com les intervencions necessàries, i permetent als professionals de l’àmbit local garantir una extensió equitativa i sostenible de l’aigua, i els serveis de sanejament i higiene. A mesura que els costos de les TIC segueixen caient, els governs podran integrar millor les TIC en marcs de seguiment i avaluació per optimitzar les operacions i millorar la qualitat del servei.

Més informació i exemples

  • ODS 7: Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tots

Les TIC i l’eficiència energètica es poden connectar de dues maneres: “ecologitzant les TIC” i “ecologitzant a través de TIC”. En el primer cas, les TIC s’estan transformant i desenvolupant per ser més respectuoses amb el medi. En el segon cas, les solucions habilitades per TIC (per exemple, xarxes intel·ligents, edificis intel·ligents, logística intel·ligent i processos industrials) contribueixen a transformar el món cap a un futur més sostenible. Aquestes tecnologies i nous processos tenen un potencial significatiu en la reduicció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Més informació i exemples

  • ODS 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots

Les habilitats de les TIC ja s’han convertit en un requisit previ per a gairebé tots els llocs de treball, per tant, s’ha de prioritzar el desenvolupament de capacitats de les TIC en les estratègies d’ocupació juvenil i d’emprenedoria de tots els països. No és simplement que la majoria de llocs de treball i negocis ara necessiten habilitats de les TIC, sinó que les mateixes TIC estan transformant la manera de fer negocis a tot arreu i creant noves oportunitats de feina.

Més informació i exemples

  • ODS 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació

La ITU està disposada a tenir un paper clau assolint l’ODS 9. incloent-hi. L’objectiu 9c, que diu: “augmentar significativament l’accés a les TIC i perseguir l’accés universal i assequible a Internet en els PMA (països menys avançats) al 2020”.

Sense la infraestructura digital que potencia el nostre món sense fils i constitueix l’eix vertebrador de la nostra economia digital, el món no pot desenvolupar les aplicacions TIC que permetran solucions escalables als ODS. La ITU creu que per al segle XXI la banda ampla s’ha de considerar infraestructura essencial donat el seu potencial a la indústria i la innovació energètica. I el paper de la ITU en l’adopció d’un espectre i normes harmonitzats globalment és essencial per facilitar el desenvolupament d’una infraestructura transformada digitalment, com la tecnologia 5G, que donaran solucions escalables tots els ODS.

Més informació i exemples

Enllaça aquí amb la segona part de l’article.


Fonts:

https://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx

https://www.itu.int/net4/CRM/SDG/#/home/home-page