Una radiografia de la bretxa de gènere al sector TIC català

26 abril 2023

Temps de lectura 3 minuts

La mitjana de contractació de dones al sector TIC català no arriba al 40% i només un 25% dels perfils tècnics de les empreses TIC són dones. Són dades de la primera edició del Baròmetre de la DonaTIC a Catalunya impulsat pel Cercle Tecnològic de Catalunya, amb la col·laboració de l’entitat Digital Fems i del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. L’estudi fa una radiografia de la presència de dones tecnòlogues al teixit empresarial i econòmic de casa nostra i visibilitza la tendència del sector respecte a la diversitat i equitat de gènere de les empreses TIC de Catalunya. 

El Baròmetre recull dades sobre la contractació, promoció i retenció de talent o les polítiques d’igualtat, diversitat i conciliació i mostra que la desigualtat de gènere continua imperant en el sector tecnològic de Catalunya.  

Contractació i retenció de talent

Més enllà de les dues dades que esmentàvem a l’inici, l’informe també apunta que només el 36,5% de les persones promocionades internament durant el 2021 van ser dones. No obstant això, una de les conclusions més significatives és l’enorme impacte dels lideratges femenins en la bretxa de gènere en la captació de talent i el creixement intern. Quan les empreses són liderades per dones, la política de contractació és gairebé paritària: el 45% de les noves contractacions i el 44% de les promocions estan protagonitzades per talent femení, mentre que les xifres cauen al 33% i al 35%, respectivament, quan els directius són homes. 

Les dones amb càrrecs de lideratge també posen en marxa més polítiques inclusives i de conciliació que els homes: quan són dones les que lideren, en el 47,9% dels casos, s’ajuda amb programes de suport a la cura, però la xifra es redueix fins al 30% quan són els homes els que estan al capdavant de l’organització. 

Professionals TIC

Pel que fa a la presència de perfils tècnics femenins a les empreses tecnològiques, segons el Baròmetre només el 26,4% de les persones que treballen a rols tècnics són dones. La posició amb més presència femenina és la de gestió de projectes IT (32%),  mentre que només un 25,8% es dediquen a la producció, creació o manteniment de software i tan sols un 18,7% treballen en el desenvolupament d’infraestructures TIC. 

Entorn educatiu

L’estudi també reflecteix que la presència femenina a les aules universitàries de carreres tecnològiques continua sent minoritària i l’impacte que, en conseqüència, té en la presència de professionals dones en el sector. Segons dades de l’Institut Català de les Dones, només el 7,4% dels títols universitaris obtinguts per dones el 2021 van ser en enginyeria o arquitectura, davant del 28% dels assolits per homes. La situació és similar a la formació professional: només un 3,6% de les estudiants de graus relacionats amb l’Electricitat i l’Electrònica són dones, que també representen un 4% en la Fabricació mecànica. La xifra puja a l’11,1% en Informàtica i comunicacions.

En aquest aspecte, també és interessant recordar les dades del ‘Libro Blanco de las mujeres en el ámbito tecnológico (2019)’ que recull aquest article de l’Observatori Social de la Fundació ‘la Caixa’. L’informe apuntava que, en l’àmbit estatal, ben poques adolescents (0,7%) manifestaven interès per estudiar un grau relacionat amb les tecnologies digitals. A més, segons el Sistema Integrat d’Informació Universitària (SIIU) del Ministeri d’Universitats s’observa, per a tots els graus universitaris cientificotecnològics, una marcada fractura de gènere en termes d’accés als estudis relacionats amb la tecnologia (13% de dones, enfront del 87% d’homes) i l’enginyeria (29% i 71%, respectivament). 

Conclusions i recomanacions

Tornat al Baròmetre de la DonaTIC del Cercle Tecnològic, convé ressaltar que les autores de l’estudi han denunciat la manca de respostes per part de les companyies de la indústria: van rebre més de 500 respostes, però només 177 completes, una xifra molt inferior a les més de 1.200 del darrer Baròmetre del sector tecnològic de la mateixa entitat. Disposar de dades és una eina imprescindible per a conèixer i monitorar el grau de presència de les dones en el sector i és una de les qüestions pendents per a poder reduir la bretxa de gènere a l’ecosistema TIC.

Tenim per davant un ampli marge de millora, però quines són les propostes en el camí cap a la paritat de gènere? En primer terme, el Baròmetre recomana incrementar la qualitat dels sistemes de recol·lecció i processament de dades per obtenir informació vàlida que fomenti una gestió paritària de l’entorn laboral i corporatiu. També, establir mecanismes i dotar de recursos els perfils que desenvolupen les revisions i avaluacions sobre el rendiment i competències de les persones treballadores per evitar biaixos que generin frens en la carrera professional de les dones. Segons l’estudi, l’adopció d’una cultura corporativa inclusiva i transparent té el potencial de convertir les organitzacions TIC en espais oberts a la innovació per la suma de perspectives diferents que enriqueixen els serveis i productes tecnològics, i que generen un impacte sociolaboral positiu. Per tot plegat, és necessari un suport i treball conjunt de tots els agents, públics i privats, per incrementar la consciència sobre la necessitat de fer seguiment de la presència femenina en les organitzacions i millorar l’escletxa actual.